Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Jag tar hand om det själv

Fondförsäkring med eget val eller Depåförsäkring passar dig och de av dina anställda som är aktiva placerare och vill kunna välja fritt mellan fonder och värdepapper. Här är det viktigt att se över placeringarna regelbundet.

Försäkring – eget fondval

Den som väljer fondförsäkring med eget val vill själv placera sina sparpengar och sätter på egen hand samman en lämplig mix av fonder. I vårt utbud, som är noga utvalt och löpande utvärderat, finns fonder inom sju olika tillgångsslag – aktier, räntor, fastigheter, valutor, råvaror, hedgefonder och private equity.

  • Passar den som vill kunna placera sina pengar efter eget huvud.
  • Fritt val ur vårt breda, högkvalitativa fondutbud.
  • Goda möjligheter att kunna sprida riskerna genom att välja fonder inom sju olika tillgångsslag.

Läs mer om Fondförsäkring – eget val

Depåförsäkring

Den som väljer en depåförsäkring styr själv, eller tillsammans med sin rådgivare, över pensionssparandet. Sparformen passar framförallt den som är intresserad av placeringar och har ett lite större pensionskapital att placera. Du kan blanda fonder med strukturerade placeringar, aktier och obligationer.

Depåförsäkringen finns i en svensk och en utländsk variant.

  • Passar den som är intresserad av placeringar
  • Lämpligt för den som har ett större sparkapital att placera
  • Välj fritt bland fonder, strukturerade placeringar, aktier och obligationer

Läs mer om svensk Depåförsäkring
Läs mer om utländsk Depåförsäkring

Kontakta oss

Ring oss måndag–fredag 8:30–16:30.

Hjälp mig på traven

Vill du eller dina anställda ha möjlighet att själv kunna påverka risknivån, men samtidigt få hjälp med fondvalet? 
Läs mer om våra lösningar

Sköt allt åt mig

Vill du eller dina anställda överlåta hela förvaltningen åt erfarna förvaltare och samtidigt få en garanti på inbetalda premier?
Läs mer om vår lösningar


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm