Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Tjänstepension TryggPlan

En pensionsplan för både dig och dina anställda

  • Attraktiv personalförmån
  • Till stor del avdragsgill kostnad
  • Passar små och medelstora företag

Trygg®Plan är en pensionslösning som passar både små och stora företag och som kan  anpassas efter dig och dina medarbetares önskemål. Trygg®Plan är en attraktiv personalförmån för dina anställda.

Kontakt

måndag–fredag 8–16.30

En fördel med Trygg®Plan är att premierna betalas in i takt med intjänandet av lönen. Kostnaden är till stor del avdragsgill. Det går också att välja andra tilläggstjänster som du som arbetsgivare bestämmer om, exempelvis skydd vid olycksfall och sjukdom. Den anställde kan själv välja att ansöka om ytterligare trygghet för familjen ska ingå i pensionsplanen (familjepension), exempelvis ersättning om någonting skulle hända. Familjepension tecknas mot hälsoprövning.  

Pensionskostnader (ålders-, sjuk-, familjepension och premiebefrielse)

Enligt den så kallade huvudregeln i inkomstskattelagen får du göra avdrag för premier upp till 35 procent av lönen under beskattningsåret, eller under det föregående beskattningsåret (dock högst 10 prisbasbelopp). För tjänstepensionsförsäkringar är den faktiska kostnaden den premie som är betald. Vid en tillämpning av huvudregeln ingår alla tjänstepensionskostnader, såväl ålders- och efterlevandepension som sjukpension – så länge de inte överstiger 35 procents gränsen.

Kostnader för TGL, olycksfalls-och vårdförsäkring

Här gäller andra regler. Skaffar du TryggPlan informerar vi dig löpande om hur stor del av kostnaden som är avdragsgill.

Vi har flera olika sparformer för pensionssparandet i Trygg®Plan. Val av sparform beror på hur aktiva du och dina anställda vill vara med ert sparande.

Traditionell försäkring

Passar dig som vill ha möjlighet till god avkastning, slippa ta beslut om placeringar och ha en garanti i grunden.
Traditionell försäkring

Fondförsäkring

Passar dig som vill vara aktiv i ditt tjänstepensionssparande och välja fonder själv.
Fondförsäkring

Depåförsäkring

Passar dig som är intresserad av placeringar och har ett stort pensionskapital.
Depåförsäkring


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service