Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Tjänstepension – så blir du en attraktiv arbetsgivare

Att erbjuda tjänstepension ses idag som en förutsättning för att locka de bästa talangerna och behålla viktig kompetens. Den skapar inte bara trygghet för dina medarbetare – den stärker företagets attraktionskraft.

Ring upp mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Nå oss på 0771-43 10 00
Öppet måndag–fredag 8–16.30

Tack så mycket!

Vi hör av oss till dig så fort vi kan.

Hoppsan!

Något gick fel. Ring eller mejla oss så hjälper vi dig!

Vår tjänstepensionslösning – Trygg®Plan

Enligt en undersökning av Kantar Sifo tycker 6 av 10 tjänstemän att tjänstepensionen är den viktigaste jobbförmånen. Med vår tjänstepensionslösning TryggPlan kan du som företagare erbjuda dina medarbetare ett skräddarsytt pensionssparande. Du kan dessutom välja en hållbar inriktning där dina medarbetare får 10 procent rabatt på avgiften på ett brett utbud av hållbara fonder.

Upptäck vår hållbara tjänstepensionslösning

Trygg®Plan är ett flexibelt tjänstepensionspaket för dig och dina anställda. Kostnaden är till stor del avdragsgill för företaget. Du som arbetsgivare väljer vilka delar du vill erbjuda förutom pensionssparandet, t ex kan du lägga till ekonomiskt skydd vid sjukdom och olycksfall, och sjukvårdsförsäkring. Den anställde får alltid en familjepension, som ger ett ekonomiskt skydd till efterlevande om den anställde skulle avlida. Den anställde kan sedan välja ett annat belopp eller ta bort familjepensionen om hen inte behöver den.

Vi erbjuder både dig och dina anställda individuell pensionsrådgivning. Under rådgivningen, som kan ske på bankkontor, eller på distans via telefon och med delad skärm, går vi igenom hela den ekonomiska situationen, utifrån individens behov och förutsättningar. När det är dags att börja planera för att ta ut sin pension finns vi där och hjälper till att lägga upp en bra plan. Förutom individuell rådgivning, på bankkontor eller över telefon, kan du också ta del av våra experters fondrekommendationer och marknadsanalyser.

Pensionskostnader (Ålderspension-, sjuk-, familjepension och premiebefrielse)

Enligt den så kallade huvudregeln i inkomstskattelagen får du göra avdrag för premier upp till 35 procent av lönen under beskattningsåret, eller under det föregående beskattningsåret (dock högst 10 prisbasbelopp). Det är endast faktiskt betalda premier som får dras av. Vid en tillämpning av huvudregeln ingår alla tjänstepensionskostnader, såväl ålderspension och efterlevandepension som sjukpension.

Kostnader för TGL, olycksfalls-och vårdförsäkring

Här gäller andra regler för avdragsrätt. Skaffar du TryggPlan informerar vi dig löpande om hur stor del av kostnaden som är avdragsgill.

Vi har flera olika sparformer för pensionssparandet i Trygg®Plan. Val av sparform beror på hur aktiva du och dina anställda vill vara med ert sparande.

Traditionell försäkring

Passar dig som vill ha möjlighet till god avkastning, slippa ta beslut om placeringar och ha en garanti i grunden.
Traditionell försäkring

Fondförsäkring

Passar dig som vill vara aktiv i ditt tjänstepensionssparande och välja fonder själv, följa utvecklingen och byta fonder vid behov.
Fondförsäkring

Depåförsäkring

Passar dig som är intresserad av placeringar, aktier och andra värdepapper och som har ett stort pensionskapital att placera.
Depåförsäkring


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service