Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Tjänstepension TryggPlan

Attrahera och behåll kompetent personal med en riktigt bra tjänstepension

  • Attraktiv personalförmån
  • Pensionssparande med flexibelt upplägg och valfria tillägg
  • Avdragsgillt för företaget

Vårt tjänstepensionspaket Trygg®Plan är en pensionslösning som du själv anpassar efter företagets behov och önskemål. TryggPlan är en attraktiv personalförmån som hjälper dig att både locka och behålla viktig kompetens i företaget. 

Kontakt

måndag–fredag 8–16.30

Trygg®Plan är ett flexibelt tjänstepensionspaket för dig och dina anställda. Kostnaden är till stor del avdragsgill för företaget. Du som arbetsgivare väljer vilka delar du vill erbjuda förutom pensionssparandet, t ex kan du lägga till ekonomiskt skydd vid sjukdom och olycksfall, och sjukvårdsförsäkring. Den anställde kan själv välja att lägga till ytterligare skydd för sin familj, till exempel familjepension, som ger ekonomiskt skydd till familjen om något skulle hända den anställde.

Vi erbjuder både dig och dina anställda individuell pensionsrådgivning. Under rådgivningen, som kan ske på bankkontor, eller på distans via telefon och med delad skärm, går vi igenom hela den ekonomiska situationen, utifrån individens behov och förutsättningar. När det är dags att börja planera för att ta ut sin pension finns vi där och hjälper till att lägga upp en bra plan. Förutom individuell rådgivning, på bankkontor eller över telefon, kan du också ta del av våra experters fondrekommendationer och marknadsanalyser.

Pensionskostnader (Ålderspension-, sjuk-, familjepension och premiebefrielse)

Enligt den så kallade huvudregeln i inkomstskattelagen får du göra avdrag för premier upp till 35 procent av lönen under beskattningsåret, eller under det föregående beskattningsåret (dock högst 10 prisbasbelopp). Det är endast faktiskt betalda premier som får dras av. Vid en tillämpning av huvudregeln ingår alla tjänstepensionskostnader, såväl ålderspension och efterlevandepension som sjukpension.

Kostnader för TGL, olycksfalls-och vårdförsäkring

Här gäller andra regler för avdragsrätt. Skaffar du TryggPlan informerar vi dig löpande om hur stor del av kostnaden som är avdragsgill.

Vi har flera olika sparformer för pensionssparandet i Trygg®Plan. Val av sparform beror på hur aktiva du och dina anställda vill vara med ert sparande.

Traditionell försäkring

Passar dig som vill ha möjlighet till god avkastning, slippa ta beslut om placeringar och ha en garanti i grunden.
Traditionell försäkring

Fondförsäkring

Passar dig som vill vara aktiv i ditt tjänstepensionssparande och välja fonder själv, följa utvecklingen och byta fonder vid behov.
Fondförsäkring

Depåförsäkring

Passar dig som är intresserad av placeringar, aktier och andra värdepapper och som har ett stort pensionskapital att placera.
Depåförsäkring


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service