Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Många företagare sparar inte till pensionen – riskerar 25 procents lägre pension

Susanne Eliasson
"Det allra viktigaste är att regelbundet ta ut en pensionsgrundande lön från bolaget för att säkerställa en trygg pension" säger Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker på SEB.

En stor majoritet av Sveriges enmans­företagare har en tillräckligt stor egen ekonomisk buffert för att klara tillfälliga nedgångar i omsättning och intäkter. Men när det gäller avsättning till den egna pensionen ser det betydligt sämre ut. – Många företagare riskerar att bli framtida pensions­förlorare, menar vår analytiker Susanne Eliasson.

Nio av tio företagare har en ekonomisk buffert som gör att de klarar två månader med helt uteblivna intäkter. Samtidigt är det fyra av tio företagare som inte sparar till pensionen, vare sig det handlar om tjänste­pensioner i det egna företaget eller om privat sparande. Det visar SEB:s företagar­indikator från januari 2022.

– Att så många inte pensions­sparar är oroväckande, säger Susanne, som menar att på lång sikt så riskerar många företagare att bli pensions­förlorare. En rapport från Pensions­myndigheten visar nämligen att de företagare som helt saknar tjänste­pension får i genomsnitt 25 procents lägre pension.

Mindre företag främst drabbade

Problemet med låga, och ibland obefintliga, pensions­avsättningar är störst bland de mindre företagen, här definierat som bolag med en årsomsättning under en halv miljon kronor. Här är det en majoritet, 54 procent, som inte sparar till den egna pensionen.

– De mindre företagen har dels lägre intäkter, dels har de kanske heller inte någon kontinuerlig kontakt med en revisor, som kan påpeka det viktiga i att göra avsättningar till pensionen, säger Susanne.

Pensionsgrundande lön viktigare än pensionssparande

Susanne Eliasson menar dock att det allra viktigaste är att regel­bundet ta ut en pensions­grundande lön från bolaget för att säker­ställa en trygg pension. Vid en lön eller överskott på 572 600 kronor per år eller 47 717 kronor i månaden maximeras intjänandet till den allmänna pensionen. När du tar ut lön och betalar skatt betalar du automatiskt in till det sociala skyddsnätet. Det innebär att du har rätt till sjuk­penning och föräldra­försäkring. Men det kanske viktigaste av allt är att du gör avsättningar till din pension.

– Den största delen av din framtida pension kommer från det allmänna pensions­systemet. Tjänste­pensionen är visserligen viktig och blir allt viktigare. Men den utgör dock en mindre del av din totala pension, runt 25 procent, förklarar Susanne.

– Det är också viktigt att komma ihåg att du som företagare inte får någon tjänste­pension. Det är därför det är så viktigt för företagare att spara till den egna pensionen.

Kom ihåg att du som företagare får dra av 35 procent av överskottet i firman för ett år till ditt pensionssparande.
Susanne Eliasson

Hon poängterar också att egna företagare, i motsats till privat­personer, är tillåtna att dra av för pensions­sparande.

Hur mycket bör då en företagare sätta av till pensionen?

Enligt Susanne bör en företagare sätta av åtminstone 4,5–6 procent av en månadslön på upp till cirka 44 000 kronor för att motsvara avsättningar som de flesta anställda med kollektiv­avtal får. På belopp över den nivån bör 30 procent sättas av.

–Och om du har 20 år, eller mer, kvar till pensionen, bör du ha stor exponering mot aktie­marknaden i ditt sparande. Att inte ta risk är också en risk när det gäller pensions­sparande med en lång spar­horisont, poängterar Susanne.