Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Direktpension

Fördelaktigt komplement till tjänstepensionen

  • Försäkring som passar alla företag
  • Extra pension oavsett övriga pensionsavtal
  • Lägre kostnader jämfört med lönekostnader

Fördelaktigt komplement till tjänstepensionen

  • Försäkring som passar alla företag
  • Extra pension oavsett övriga pensionsavtal
  • Lägre kostnader jämfört med lönekostnader

Om direktpension

Som arbetsgivare kan du betala in pension till dina anställda utöver vanlig tjänstepension. Direktpension är ett komplement till tjänstepensionen och ekonomiskt fördelaktigt för företag, ägare och anställda. Direktpension kan användas när tjänstepensionen av någon anledning inte kan tecknas för någon eller några medarbetare, när företaget vill skydda pensionskapital eller när en pension är villkorad.

Så fungerar det

Ditt företag upprättar en pensionsutfästelse till en person inom företaget. Pensionsutfästelsen säkerställer pensionen till den anställde och att försäkringsavtalet inte kan ändras utan den personens medgivande. Som säkerhet för utfästelsen tecknar företaget en kapitalförsäkring. Företaget är ägare till försäkringen och den anställde blir försäkrad och också panthavare genom att försäkringen pantsätts till den anställde.

Tack vare pantsättningen är den försäkrade alltid garanterad att få ut motsvarande kapital som försäkringen uppgår till även om företaget hamnar på obestånd och inte kan fullfölja sina pensionsåtaganden. I själva pensionsutfästelsen kan man villkora krav som ska uppfyllas för att utbetalning ska ske till den försäkrade. Till exempel att den försäkrade arbetar kvar inom företaget en viss tid. När den försäkrade nått avtalad pensionsålder är han eller hon betalningsmottagare.

Skulle inte dessa villkor uppfyllas kan företaget återköpa försäkringen. Företaget kan också skydda försäkringskapitalet och återfå värdet om den försäkrade avlider innan pensionsutbetalningen påbörjas. Detta sker genom att försäkringen tecknas utan förmånstagare. Företaget reglerar i pensionsutfästelsen vad som kan ske om den försäkrade avlider innan avtalad utbetalningstidpunkt har uppnåtts. Företaget betalar premien som kan erläggas som löpande inbetalningar eller engångsinbetalning. Företaget kan också göra extra insättningar.

Utbetalning

En direktpension utbetalas under en fastställd tidsperiod där kortaste tid generellt är fem år. När en direktpension ska betalas ut kan det ske på två sätt.

Vanligaste sättet är att försäkringsbolaget betalar ut ett bruttobelopp månadsvis till ditt företag. Ni sköter sedan själva utbetalningen, gör avdrag för preliminär skatt, betalar ut till panthavare och deklarerar och betalar in särskild löneskatt.

Ni begär att vi sköter alla transaktioner vid utbetalningarna. Vi gör då detta i företagets namn. Vilket alternativ ditt företag väljer är något ni tar ställning till när det är dags för utbetalning.
Villkor

Ladda ner en pdf med villkoret och läs i lugn och ro. Försäkringens omfattning och giltighet regleras av villkoren för fondförsäkring K-skattad.

Villkor

Sparformer

Direktpension tecknas som Kapitalförsäkring. SEB erbjuder tre olika placeringsformer;

Traditionell försäkring

Passar den som vill ha ett tryggt sparande med garanti. Den anställde behöver inte ta beslut om placeringar – våra experter sköter placeringarna.

Läs mer om traditionell försäkring

Fondförsäkring

Passar den som vill vara aktiv i sitt sparande och välja fonder själv. Den anställde får rätt att välja fonder och ändra fondinnehav under försäkringstiden.

Läs mer om fondförsäkring

Utländsk depåförsäkring

Passar den som är intresserad av placeringar och har ett större kapital att placera. Den anställde får rätt att välja fonder och andra värdepapper och själv ändra innehavet under försäkringstiden.

Läs mer om utländsk depåförsäkring (Portfolio Bond)

Skatteregler

  • Försäkringspremien är inte avdragsgill för företaget i och med att det är en kapitalförsäkring.
  • Försäkringsbeloppet är skattefritt vid utbetalning till företaget.
  • Panthavaren eller panthavarens efterlevande betalar inkomstskatt på utbetalt belopp.

Ring upp mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 0771-43 10 00
Öppet måndag–fredag 8.30–16.30

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm