Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tjänstepension för anställda

Ett fullmatat tjänstepensionpaket för dina anställda som matchar den vanligaste kollektivavtalade tjänstepensionen i Sverige. Du har också möjlighet att lägga till lite extra, för att bli en riktigt attraktiv arbetsgivare.

Vår TryggPlan för anställda är ett komplett tjänstepensionspaket som matchar den vanligaste kollektivavtalade tjänstepensionen på marknaden. Du kan också lägga till det lilla extra som hjälper dig att locka och behålla kvalificerad arbetskraft. Förutom pensionssparande, sjukförsäkring och familjeskydd ingår skydd vid olycksfall och dödsfall i grundpaketet. Komplettera med till exempel sjukvårdsförsäkring och hållbarhetspaket för ett extra förmånligt personalerbjudande*.

 

  • Matchar den vanligaste tjänstepensionen på marknaden
  • Enkel administration
  • Uppstartsrådgivning på distans

*Hållbar tjänstepension och hållbarhetspaketet innebär bland annat att du får tillgång till ett brett utbud av hållbara fonder med 10 procent rabatt på fondens förvaltningsavgift. SEB:s hållbara fonder investerar i företag som följer internationella normer och riktlinjer inom mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö samt korruption.

Innehåll:

Tjänster

Uppstartsrådgivning på distans

När du anmält ditt intresse hör vi av oss för att boka in en tid med dig för uppstartsrådgivning. Över telefon, och med delad skärm, får du prata med en försäkringsrådgivare, som går igenom de olika delarna och tillvalen i paketet. Du gör dina val, vi svarar på dina frågor och sedan sätter vi ihop den försäkringslösning som passar er bäst. Klart.

Administrera tjänstepension

På seb.se kan du kan du när som helst se över företagets tjänstepensionslösningar och enkelt göra ändringar av till exempel löner och premier. Du identifierar dig med mobilt BankID.

Produkter

Pensionssparande

Ett pensionssparande som kompletterar den allmänna pensionen från staten. Premierna är avdragsgilla för dig som arbetsgivare, och vid utbetalning beskattas pensionen som vanlig lön. Tjänstepensionen kan betalas ut från 55 års ålder och under 5-20 år.

Premiebefrielse

En premiebefrielseförsäkring innebär ett skydd vid en längre tids sjukdom genom att försäkringsbolaget betalar premierna för tjänstepensionssparandet och familjepensionen.

Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom kan få konsekvenser för ekonomin. Med hjälp av en sjukförsäkring kan du kompensera dina anställdas inkomstförlust med upp till 90 procent av lönen. 

Familjepension

Familjepension är ett skydd för den anställdes familj och skapar ekonomisk trygghet för familjen genom månatliga utbetalningar om den anställde skulle avlida.

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en försäkring som ger de anhöriga ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp om den anställde skulle avlida.

Olycksfallsförsäkring dygnet runt

Vår olycksfallsförsäkring ger den anställde ekonomisk ersättning om olyckan är framme, oavsett när på dygnet eller var det händer.

Tillval

Vårdförsäkring för snabbare hjälp

Med Vårdförsäkring Kollektiv kan dina anställda snabbt få vård hos en privat vårdgivare efter en remiss från allmänläkare.

Trygg hälsa förebygger sjukskrivning

Trygg hälsa är en försäkring som förebygger långtidssjukskrivningar. När en medarbetare befinner sig i riskzonen för att bli sjukskriven kan vi hjälpa till att utreda behov och föreslå åtgärder för att undvika eller förkorta den eventuella sjukskrivningen.

Som kund hos Trygg Hansa får både du och dina anställda 0,10 % i rabatt på kapitalet jämfört med vårt ordinarie pris enligt prismodellen för Tjänstepension Fondförsäkring. Detta innebär att mer pengar avsätts till era pensioner.

Ni som redan är SEB kunder kan självklart höra av er till oss för att få ta del av rabatten.

Jag vill teckna tjänstepension för anställda

Fyll i och skicka in din intresseanmälan, så bokar vi in ett uppstartsmöte där vi sätter ihop din nya tjänstepension.

Mer om våra tjänstepensionspaket

Pensionskostnader (ålderspension-, sjuk-, familjepension och premiebefrielse)

Enligt den så kallade huvudregeln i inkomstskattelagen får du göra avdrag för premier upp till 35 procent av lönen under beskattningsåret, eller under det föregående beskattningsåret (dock högst 10 prisbasbelopp). Det är endast faktiskt betalda premier som får dras av. Vid en tillämpning av huvudregeln ingår alla tjänstepensionskostnader, såväl ålderspension och efterlevandepension som sjukpension.

Kostnader för tjänstegruppliv, olycksfalls-och vårdförsäkring

Här gäller andra regler för avdragsrätt. Skaffar du TryggPlan informerar vi dig löpande om hur stor del av kostnaden som är avdragsgill.

Vi har flera olika sparformer för pensionssparandet i Trygg®Plan. Val av sparform beror på hur aktiva du och dina anställda vill vara med ert sparande.

Traditionell försäkring

Passar dig som vill ha möjlighet till god avkastning, slippa ta beslut om placeringar och ha en garanti i grunden.

Fondförsäkring

Passar dig som vill vara aktiv i ditt tjänstepensionssparande och välja fonder själv, följa utvecklingen och byta fonder vid behov.

Depåförsäkring

Passar dig som är intresserad av placeringar, aktier och andra värdepapper och som har ett stort pensionskapital att placera.

Customer service