Jag tar hand om det själv

Fondförsäkring med eget val eller Depåförsäkring passar dig och de av dina anställda som är aktiva placerare och vill kunna välja fritt mellan fonder och värdepapper. Här är det viktigt att se över placeringarna regelbundet. 

Fondförsäkring – eget fondval

Den som väljer fondförsäkring med eget val vill själv placera sina sparpengar och sätter på egen hand samman en lämplig mix av fonder. I vårt utbud, som är noga utvalt och löpande utvärderat, finns fonder inom sju olika tillgångsslag - aktier, räntor, fastigheter, valutor, råvaror, hedgefonder och private equity.

  • Passar den som vill kunna placera sina pengar efter eget huvud
  • Fritt val ur vårt breda, högkvalitativa fondutbud
  • Goda möjligheter att kunna sprida riskerna genom att välja fonder inom sju olika tillgångsslag

Läs mer om Fondförsäkring – eget val

Depåförsäkring

Den som väljer en depåförsäkring styr själv, eller tillsammans med sin rådgivare, över pensionssparandet. Sparformen passar framförallt den som är intresserad av placeringar och har ett lite större pensionskapital att placera. Du kan blanda fonder med strukturerade placeringar, aktier och obligationer.

Depåförsäkringen finns i en svensk och en utländsk variant.

  • Passar den som är intresserad av placeringar
  • Lämpligt för den som har ett större sparkapital att placera
  • Välj fritt bland fonder, strukturerade placeringar, aktier och obligationer

Läs mer om svensk Depåförsäkring
Läs mer om utländsk Depåförsäkring