Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Rådgivning i företagstransaktioner

Har du byggt ett framgångsrikt företag och söker en partner för att accelerera bolagets utveckling? Eller funderar du på att expandera genom ett strategiskt förvärv i Sverige eller utomlands? Hos oss får du rådgivning inom företagstransaktioner under hela resan och vi hjälper dig att förstå hur mycket ditt eller ett annat bolag är värt och vilka möjligheter du har.

Företagsförsäljning

En företagsförsäljning är när en eller flera ägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav. Att ägarförändra företaget är en komplex process som tar lång tid att genomföra. Därför är det viktigt att man tidigt tar in externa rådgivare som kan komma med råd, stöd och reda ut alla frågetecken som dyker upp längs vägen.

Ändra ägarstrukturen i företaget

I en företagsförsäljning kan det antingen vara en ensam säljare, eller en ägargrupp som gemensamt vill sälja sina andelar i bolaget. Är man flera ägare är det viktigt att man har en tydlig dialog om syftet med försäljningen. Ta reda på om alla ägare vill samma sak eller om det finns olika agendor inom gruppen. Det är bra att ta upp sådana frågor tidigt i processen för att säkerställa att man får önskat utfall av försäljningen.

Sälja företag

Hur går det till när man säljer ett företag? Varje företagsförsäljning är unik, men generellt sett finns det tre faser av ägarskiftet. Man kan räkna med att processen tar 6 – 9 månader att slutföra, men det kan gå snabbare eller långsammare än så.

 • Förberedelse
  Den första fasen av företagsförsäljningen handlar om att förbereda allt så noggrant som möjligt. Under den här perioden ser säljaren till att ha ordning på bolaget och god insyn i hur bolaget mår samt vad det är värt. Värdet på bolaget är viktigt att klargöra tidigt i processen för att kunna presentera det för potentiella säljare i början av försäljningen. Nästa steg blir att välja hur man vill presentera bolaget och för vilka man vill presentera det för. Alltså, vilka kan vara intressanta köpare eller partners?

 • Approchera köpare
  Efter den inledande fasen av förberedelse handlar det om att marknadsföra försäljningen av företaget för att väcka intresse hos potentiella köpare. När intressenter har ringats in startas en dialog och tillsammans börjar man bygga på ett underlag som gör att man kan komma vidare i processen. Det kan handla om att ha en gemensam syn på bolagets värde, att dra upp riktlinjer för andelen aktier som ska köpas eller säljas samt andra frågor som kan vara viktiga i affären.

 • Förhandling
  Efter att säljaren fått presentera bolaget, komma i kontakt med köpare och starta en dialog börjar den sista delen av företagsförsäljningen – förhandlingen. Här ges köparen en chans att göra en djupare granskning av bolaget, exempelvis en due diligence, för att sedan landa i en affär om alla parter är nöjda med villkoren.

Företagsförvärv

Att köpa ett företag är en stor affär som bolagsinnehavare vanligtvis bara gör någon enstaka gång i livet. Därför är det få som skaffar sig tillräckligt med erfarenhet och kunskap på egen hand för att kunna hantera hela processen själv. Att anlita rådgivare i form av jurister och ekonomer är därför ett klokt val för att vara på den säkra sidan genom förvärvet.

Köpa företag

Som köpare finns det en mängd olika delar att se över när man ska köpa ett företag, men tre vanliga områden att analysera är:

 • Mikro
  Fokusera på det specifika bolaget och se till vad företaget kan erbjuda, vad det finns för tillgångar och vilken potential som bolaget har. Vad gör att just det här företaget sticker ut på marknaden?

 • Makro
  Makroperspektivet syftar till att se till de mer långsiktiga trenderna. Analysera marknaden och företagets konkurrenter. Vilka tendenser i branschen gör att man kan tro på fortsatt utveckling?

 • Management
  Utan ett hållbart ledarskap är det svårt att infria de planer som sätts upp. Finns det en tilltro till de som styr bolaget idag? Har de färdigheterna för att kunna infria de planer och förväntningar som finns på bolaget?

  Som köpare behöver du ha en klar och tydlig bild av flera saker så som vad ditt syfte är med köpet, vad du önskar ha för roll i företaget och vad du anser att företaget är värt. Diskutera saken med eventuella medköpare, rådgivare eller kanske säljaren för att skapa dig en uppfattning om var du står och vad du vill. Fråga även säljaren tidigt i förvärvsprocessen varför den eller de vill sälja företaget just nu.

Partnerskap

Att köpa in sig som partner i ett bolag kan vara en väg att gå om man inte vill träda in som ensam ägare eller delägare. En partner har ofta en mer aktiv roll i bolaget jämfört med en mindre aktieägare. Att köpa in sig som partner kan exempelvis vara intressant om man tillsammans med andra ägare vill föra bolaget framåt baserat på en gemensam vision och ambition.

Det finns generellt sett tre olika roller att träda in i som partner.

 • Ägarrollen
  En roll som ger inflytande i bolaget utan att behöva ta något större operativt ansvar.

 • Styrelserollen
  Som en del av styrelsen är man med och väljer den strategiska vägen framåt för bolaget.

 • Operativa rollen
  Den operativa ledningen sköter bolaget på en daglig basis.
  Ett partnerskap mellan två företag är också ett sätt att skapa något nytt utifrån befintliga verksamheter. Partnerskap behöver därför inte bara innebära att en person går in i ett företag utan att ett annat företag ingår partnerskap med ett annat företag.

Samgående

Ett samgående av två bolag kan vara en anledning till att man väljer att köpa hela eller delar av ett företag. Samgående, som även kallas för fusion, innebär att två bolag slås ihop och blir ett. Det kan finnas flera syften med en fusion, till exempel för att utnyttja de synergieffekter som kan uppstå mellan samgående företag – att slå ihop dem och skapa något nytt.

Kapitalanskaffning

Företagsförvärv är stora investeringar som kan behöva finansieras på flera sätt, från flera aktörer. Finns inte möjlighet att köpa ett företag med befintliga medel kan man genomföra en kapitalanskaffning.
Kapitalanskaffning innebär att samla ihop kapital för att exempelvis finansiera ett köp. Några sätt man kan gå tillväga på är att använda sig av externa finansiärer, gå samman med flera investerare eller genom att ta ett lån. Vi kan hjälpa dig genom SEB Growth. SEB Growth är vårt helhetserbjudande för snabbväxande företag. I erbjudandet ingår bland annat hjälp med kapitalanskaffning men även strategisk rådgivning inom hållbarhet, tillväxt och expansion. Dessutom får du tillgång till ett brett kontaktnät och inbjudningar till våra event.

Läs mer om SEB Growth här

Läs mer om att bli företagskund