Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Internationell handel

I samband med internationell handel uppstår nya saker att hantera i ditt företag, till exempel kring valutakurser och skatter. Vad du behöver göra eller tänka på varierar förstås från land till land och mellan olika branscher. Här har vi samlat information om ekonomitjänster som relaterar till internationell handel och att etablera sig på den internationella marknaden.

Vad är internationell handel?

Internationell handel för kanske tanken till stora politiska frågor om handelsavtal mellan länder och regioner eller ett helt lands handelsnetto. Men faktum är att ditt företag är en del av den internationella handeln i samma stund som du och köparen eller säljaren befinner sig i två olika länder. Beroende på vilka länder du gör affärer med uppstår nya frågor du behöver hantera kring ekonomin. En del av de frågorna kan vi som bank hjälpa dig med, genom olika tjänster och rådgivning.

Vi hjälper dig med banktjänster för internationell handel

Om ditt företag ska etablera sig in på en ny marknad eller göra affärer med kunder eller leverantörer utomlands så diskuterar vi gärna dina utmaningar och hjälper dig att hitta lösningar. Det kan till exempel handla om att du vill erbjuda dina internationella kunder möjligheten att betala fakturan till ett konto i samma land och slippa göra en utlandsbetalning. För mer information om hur vi kan hjälpa dig är du välkommen att kontakta din företagsrådgivare. Om du inte har någon kontaktperson hos oss så når du våra rådgivare på 0774-45 90 91.

Vi finns på plats i följande länder:

  • Norden – Norge, Finland, Danmark
  • Europa – Tyskland, UK, Polen, Baltikum
  • Nordamerika – USA
  • Asien – Kina, Hongkong, Singapore

Betalningslösningar för internationell handel

Med rätt konton och betalningsrutiner kan du minska du administrationen i ditt företag och förbättra likviditetshanteringen, oavsett om du är verksam i Sverige eller på flera marknader. Vi erbjuder bland annat:

  • global kontostruktur
  • hantering av lokala och internationella betalningar
  • likviditetshantering
  • lokala banktjänster
  • global internetbank

Trade finance – säkra dina affärer vid risk och förbättra din likviditet

I internationella affärsrelationer där det finns en kommersiell eller politisk risk är det viktigt att se över hur osäkerheten i affären kan hanteras. Vi erbjuder flera så kallade trade finance-tjänster som gör att du kan minska riskerna i olika situationer och påverka din likviditet positivt. Vanliga lösningar inom trade finance är remburser, dokumentinkasso och garantier.

Remburs

Om du importerar varor kan en remburs minska risken att du får betala för felaktiga eller uteblivna leveranser. Med betalningsformen remburs kommer banken bara att genomföra din betalning om säljaren kan presentera de dokument som du och säljaren kommit överens om i rembursen. Fördelen är att du kan styra när dina varor senast ska levereras och betalning sker först efter att transport skett och kan bevisas med ett transportdokument.

Dessutom är remburs ett utmärkt sätt att förhandla bort förskott och på det viset ge dig möjlighet till bättre likviditet.

Tryggheten ökar också för säljaren, eftersom köparens bank åtar sig att betala om inte köparen gör det. Detta skiljer en remburs från betalningsformen dokumentinkasso. Remburser kan därför passa affärer med större risk eller betydande belopp för företagets ekonomi.

Betalning med remburs kan även vara aktuellt om du exporterar varor. Då får du som säljare ett skydd mot risken att köparen inte betalar. Som säljare kan du också begära en så kallad bekräftelse från din bank, som gör att din bank betalar om inte köparens bank gör det till exempel vid politisk oro i köparens land.

Om du dessutom har kredittid på betalningen och en bekräftade remburs kan du finansiera rembursen när du presenterat dokument enligt rembursens villkor. På så sätt kan du frigöra likviditet motsvarande det belopp som är fakturerat.

Remburs är också en utmärkt tjänst tillsammans med valutahanteringen och i synnerhet valutaterminer eftersom det blir tydligare förfallodagar som styrs av villkoren i rembursen.

Läs mer om remburs

Dokumentinkasso

Genom att använda betalningsformen dokumentinkasso som säljare kan du behålla viss kontroll över dina exportvaror fram till dess att köparen har gett sin bank godkännande att betala. Ett villkor för att köparen ska betala kan exempelvis vara att du som säljare har överlämnat frakthandlingar och andra överenskomna dokument till din bank. Köparen får tillgång till dokumenten först när betalningen har gjorts eller accepterats för en framtida betalning i det fall du gett kredittid till din kund.

Dokumentinkasso kan också användas för att öka tryggheten när du som köpare importerar varor. Du och säljaren kan exempelvis kan komma överens om att varorna ska skickas innan du betalar.

Läs mer om dokumentinkasso

Garantier

Garantier passar bra om ditt företag behöver en säkerhet från en tredje part, till exempel för att säkerställa eller förstärka någon form av förpliktelse under ett kommersiellt avtal. Garantier kan innebära en ekonomisk trygghet exempelvis för dig som har betalat ett förskott och vill försäkra dig om leverans eller att få pengarna tillbaka i händelse av utebliven leverans. Ett annat scenario kan vara för dig som har beställt varor eller tjänster från ditt företag. Om du inte fullföljer dina åtaganden kan köparen begära en ersättning från banken. På motsvarande sätt kan garantier också vara aktuella då du är köpare eller beställare.

Läs mer om garantier

manhattan vid solnedgång.

Valutahantering

Svängningar i valutakurserna kan slå hårt mot företag som gör affärer med utlandet och i värsta fall leda till förlustaffärer. Därför kan ditt företags valutahantering bli viktig när du har kunder eller leverantörer i andra länder. För att skapa förutsebarhet och trygga din vinst kan du använda dig av valutakonton och valutasäkring med hjälp av valutaterminer. Du kan också förenkla valutahanteringen genom att automatisera valutaväxlingen.

Läs mer om valutahantering i företag

Att etablera sig på den internationella marknaden

Att komma igång med försäljning eller etablering på fler marknader kan vara en omfattande process med flera viktiga överväganden. När du har kommit fram till vilket eller vilka länder som är intressanta för din verksamhet uppstår en rad praktiska frågor. Det kan röra sig om allt från skatter, tullar, moms och regler kring import och export till frågor om anställning och personal i olika länder. Utlandsetablering och internationell handel är ett komplext område som kräver utförlig planering och sannolikt även experthjälp inom området. För dig som ser möjligheter i USA finns möjligheten att få stöd genom vår samarbetspartner Gateway.

Är USA din nästa marknad?

Vår samarbetspartner Gateway erbjuder möjligheten att fördjupa dina kunskaper om vad som krävs för att etablera din verksamhet i USA och praktisk hjälp att genomföra etableringen. Programmet är utvecklat av entreprenörer för entreprenörer.

Läs mer om Gateway

Säkra din exportaffär med EKN

EKN:s (Exportkreditnämndens) garantier är till för exporterande företag i alla storlekar och underleverantörer till exportindustrin. Garantin som EKN kan erbjuda försäkrar dig mot risken att inte få betalt i exportaffärer.

Läs mer och ansök om garanti hos EKN

Läs mer om att bli företagskund

Kontakta oss

För mer information om hur vi kan hjälpa dig, kontakta våra företagsrådgivare vardagar 8–18.