Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Säkra din exportaffär med EKN

Med EKN:s (Exportkreditnämndens) garantier kan du erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga kreditvillkor och vara säker på att få betalt. Om din kund inte betalar får du ersättning från EKN.

Exportkreditgarantierna är till för exporterande företag i alla storlekar, för affärer i alla storlekar, med olika kredittider och till affärer i alla länder.

Tips!

Förutom exportkreditgarantier erbjuder EKN även en annan tjänst som du kan ansöka om tillsammans med oss som bank. Tjänsten innebär i korthet att du som exportbolag eller underleverantörer till ett exportbolag kan öka dina möjligheter att få rörelsefinansiering genom att vi som bank delar risken med EKN. I det här fallet är det vi som bank som skickar in ansökan till EKN och du som exportbolag skickar in en bilaga till EKN, där exporten eller exportanknytningen beskrivs. Kontakta gärna din rådgivare så berättar vi mer.

Om EKN

EKN är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. De försäkrar företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer och även bankers utlåning och krediter till både exportföretag och deras köpare. Allt för att fler svenska företag ska kunna växa internationellt. EKN:s erbjudande riktar sig till svenska exporterande företag och underleverantörer till exportindustrin, samt till stora bolag.