Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Finansiera företagets tillväxt

Är ditt företag på väg in i en tillväxtfas? Att hitta rätt finansiering för företaget kan vara en viktig del i ett företags utveckling. Här går vi igenom olika finansieringslösningar för att du ska hitta det som passar just ditt företag.

Företagsfinansiering

Företagsfinansiering kan användas för allt från att hantera oväntade utgifter till att expandera verksamheten. För ett företag i tillväxt finns det många situationer där extern finansiering kan vara användbart. Med varierade finansieringsbehov behövs det även olika typer av finansieringslösningar, och dessa delas oftast in i två olika grupper – rörelsefinansiering och investeringsfinansiering.

Vad är rörelsefinansiering?

Rörelsefinansiering är företagslån som används för att kunna driva den dagliga rörelsen i företaget. Det kan exempelvis vara ett ekonomiskt tillskott för att täcka upp tillfälliga utgifter eller väga upp säsongsfluktuationer i verksamhetens ekonomi.

Vad är investeringsfinansiering?

Investeringsfinansiering är lån med syfte att lägga grunden för ny tillväxt i bolaget. Ett investeringslån kan exempelvis användas för att köpa in nya tillgångar i form av maskiner, inventarier eller fastigheter.

Läs mer om företagsfinansiering


Olika finansieringslösningar

Vilken finansieringslösning som passar bäst beror på vad syftet med finansieringen är och vilka förutsättningar ditt företag har. Här är några av de vanligaste finansieringslösningarna och hur de fungerar. Vilket alternativ passar bäst för ditt företag?

Kontokredit

En kontokredit, även kallat övertrasseringskredit eller tillfällig rörelsekredit, är en utökning av ditt företagskonto och skyddar mot övertrasseringar. Kontokrediten ger större rörelseutrymme på kontot och gör att du kan använda det även om pengarna är slut. Du får krediten direkt när saldot är under noll och du betalar bara ränta på den del av krediten som används. Den här typen av finansieringslösningar lämpar sig bäst för mindre utgifter i företag med en stadigvarande inkomst

Avbetalning

Har ditt företag gjort en större investering i nya inventarier eller liknande så kan det behöva frigöras kapital för att kunna driva verksamheten vidare. Då kan vi hjälpa till med en avbetalningsplan. En avbetalning liknar ett vanligt företagslån då det är ditt företag som äger den köpta tillgången men betalar av kostnaden månadsvis. På det sättet låser du inte upp kapital i tillgångar utan får ett friare rörelsekapital.

Fakturafinansiering

Fakturafinansiering kallas även factoring och innebär att du ställer ut dina fakturor som pant för ett lån. Har du långa förfallodatum på dina fakturor kan du få ett bättre kassaflöde genom att belåna eller sälja dem och få betalt direkt istället. Det minskar din kreditrisk och förbättrar företagets likviditet.

Leasing

Leasing är en form av långtidshyra där du betalar för användningen av en tillgång som någon annan äger. Skattemässigt är leasing fördelaktigt då momsen för hyran är avdragsgill. Leasing kan vara ett bra alternativ till köp när det gäller större maskiner, inventarier eller fordon då stora investeringar låser upp rörelsekapital som istället kan användas till annat.

Fastighetslån

När du tar ett fastighetslån lånar du pengar med en fastighet som säkerhet för lånet. Den här typen av finansiering passar bra om du exempelvis ska köpa ett nytt kontor eller genomföra en renovering. Du kan välja mellan rörlig eller fast ränta och kan anpassa återbetalningstiden efter vad som passar dig bäst.

Företagslån

Ett företagslån passar bra för lite större investeringar i nya tillgångar som maskiner eller inventarier. Du får tillgång till kapital så att du kan köpa och äga objekten och betalar sedan av lånet över en bestämd tid. Återbetalningstiden är flexibel och anpassas individuellt och du kan själv välja om du vill ha en rörlig eller fast ränta.


Låna pengar

Att låna pengar är en av de vanligaste finansieringslösningarna, oavsett syfte och behov. Företagslån kan dels täcka upp hastiga och oväntade utgifter, dels lägga grunden för potentiell tillväxt.

Ett banklån passar bra om ditt företag behöver finansiera långa tillgångar, till exempel maskiner eller inventarier. Du kan låna i flera olika valutor, med fasta eller rörliga räntor och med individuellt anpassad återbetalningstid. Ditt företag kan även sprida investeringskostnaden över en längre tid, vilket gynnar likviditeten i företaget.

Företagslån

Hitta riskkapital

Riskkapital, även kallat venture capital, passar bäst för riskfyllda projekt med hög tillväxtpotential. Ju högre risk, desto större andel i företaget vill investeraren ha som betalning.

Prata med din företagsrådgivare kring just ert kapitalbehov.

SEB Venture Capital

Leasing och avbetalning

Finansiera din företagsbil eller andra objekt genom leasing eller avbetalning. Vid leasing hyr du av oss och kostnaden är avdragsgill. Väljer du avbetalning fungerar utrustningen som säkerhet och företaget står som ägare och gör egna avskrivningar.

Leasing och avbetalning

Tillväxtfinansiering från Almi

Almi erbjuder lån och hjälp med affärsutveckling för företag med upp till 250 anställda och med tillväxtpotential. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.

Läs mer och kontakta Almi

Kontakta oss

För mer information om hur vi kan hjälpa dig, kontakta våra företagsrådgivare vardagar 8–18.

Läs mer om att bli företagskund