Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Två personer som sitter framför en datorskärm.

Vilken bolagsform ska jag välja?

När du har bestämt dig för att starta ett eget företag är nästa steg att välja bolagsform. 

Vad är bolagsform?

En bolagsform är den juridiska formen ett företag ska ha, till exempel aktiebolag eller enskild firma. Det finns fem vanliga bolagsformer i Sverige, men i praktiken är det sällan du kan välja mellan alla fem. De olika företagsformerna har nämligen olika kännetecken och lämpar sig för olika verksamheter. Vilken bolagsform du väljer styr hur du redovisar till Skatteverket, vad du får göra, hur du hanterar lön, hur många som får vara ägare till företaget och om ägarna ska vara personligt ansvariga för företagets skulder och så vidare.

Vilken bolagsform är bäst?

Att välja bolagsform som passar just dig bäst beror bland annat på vilka ekonomiska förutsättningar du har, om du vill starta företaget tillsammans med någon och vilket juridiskt ansvar företaget behöver.

I vår kompletta guide beskriver vi skillnaderna mellan de olika bolagsformerna och deras respektive för- och nackdelar:

 

Enskild firma kallas också enskild näringsverksamhet och kan passa bra om du ska starta ett mindre företag som du driver ensam.

Allmänt om enskild firma

Den som har en enskild firma är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Med andra ord finns ingen tydlig gräns mellan dig som privatperson och företaget. Det betyder också att du egentligen inte har lön från företaget – istället tar du ut och skattar för den vinst som görs inom verksamheten.

För- och nackdelar med enskild firma

Fördelarna med enskild firma som bolagsform är att det är enkelt att komma igång, att du kan starta företaget ensam och att du inte behöver något startkapital. Det krävs heller ingen styrelse.

Nackdelarna är att du är personligt ansvarig för företagets skulder och att det kan vara svårt att hålla isär firmans ekonomi och din privata.

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen när det finns flera ägare. Men det går också att bilda ett aktiebolag ensam, vilket kan vara relevant om man till exempel siktar på att få in riskkapital.

Allmänt om aktiebolag

För att starta ett aktiebolag måste du eller ni ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Beloppet ska inte ses som en kostnad, utan som en investering som kan användas i bolagets verksamhet.

Ägaren eller ägarna av ett aktiebolag är inte personligt ansvarig för företagets skulder, utöver det aktiekapital som den eller de har gått in med. Ett aktiebolag ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en vd. Företaget måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket varje år.

För- och nackdelar med aktiebolag

Aktiebolag är ett bra alternativ om man är flera ägare. En annan fördel är det är enkelt för investerare att gå in med kapital i bolaget, om du till exempel startar en verksamhet med hög tillväxtpotential. Med ett aktiebolag är det också lättare för dig att skilja på din egen och företagets ekonomi, samt minimera de ekonomiska riskerna för dig och din familj.

Nackdelarna med aktiebolag är att det finns ganska många krav kopplade till företagsformen. Du behöver: ha minst 25 000 kronor i startkapital, lämna in en årsredovisning till bolagsverket och i vissa fall ha en revisor.

Handels- och kommanditbolag kan ses som ett mellanting mellan enskild firma och aktiebolag. De är företagsformer som tillåter flera delägare, men som inte kräver någon kapitalinsats.

Allmänt om handelsbolag

Ett handelsbolag har två eller flera delägare som är personligt ansvariga för företagets skulder och avtal. Var och en av ägarna kan själva bli tvungna att betala företagets skulder. Det är viktigt att skriva ett kompanjonavtal när man startar ett handelsbolag, för att ha svart på vitt exempelvis hur vinsten ska fördelas och hur ni ska gå tillväga om någon vill lämna bolaget.

Allmänt om kommanditbolag

Ett kommanditbolag skiljer sig från ett handelsbolag på så vis att alla delägare inte har lika stort ansvar för företagets skulder. För vissa av delägarna är ansvaret begränsat till vad de har satsat i bolaget. Bolaget måste samtidigt utse någon delägare till så kallad komplementär och hon eller han är fullt ut ansvarig för företagets skulder.

För- och nackdelar med handels- och kommanditbolag
Fördelarna med handels- och kommanditbolag är att det är ett bra alternativ om ni är flera personer som ska starta företag ihop, men vill slippa kravet på startkapital.

Bland nackdelarna finns personligt ansvar för företagets skulder och avtal för delägarna (handelsbolag) eller komplementären (kommanditbolag).

Det finns också andra sätt att starta och driva en verksamhet, till exempel som ekonomisk eller ideell förening. Du kan läsa mer om alla olika företagsformer på verksamt.se

Customer service