Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Vad innebär våra rekommendationer?

Våra rekommendationer utgår från vår bedömning av förväntad utveckling för respektive fond under de kommande 12 månaderna. Kriterierna för rekommendationerna skiljer sig åt eftersom fonderna har olika karaktär och därmed varierande risk och möjlighet att skapa avkastning.

Grundprincipen för ”Köp” är att vi på SEB bedömer att en fond har goda möjligheter att få en avkastning som är bättre än för ett världsbörsindex alternativt en korträntefond/ett sparkonto. För rekommendationen ”Sälj” gäller att vi på SEB bedömer att en fond har små möjligheter att få en avkastning som är bättre än nämnda jämförelser. Läs mer under ”Definitioner och förklaringar”.

Definitioner och förklaringar

  • Med riskfri ränta (Rfr) avses den högst förväntade avkastningen på en korträntefond eller räntan på ett sparkonto i SEB.
  • Med världsbörsindex avses MSCI World All Country.
  • 6 procentenheter = världsbörsindex genomsnittliga utveckling under åren 1900-2015.
  • Utvecklingen för respektive rekommendation beräknas i svenska kronor

Strategi-, Total- och Pensionsfonder

Det här är fonder som har en kontinuerlig köprekommendation. De är intressanta eftersom de är breda, vilket innebär att de har möjlighet att investera i flera olika marknader och tillgångsslag. De är ett bra val oavsett marknadsklimat och passar alla former av långsiktigt sparande, med hänsyn tagit till fondernas olika risknivå.

Globala aktiefonder

Köp Bättre potential än riskfri ränta + 6 procent (börsernas historiska genomsnittliga avkastning)
Behåll Utveckling mellan riskfri ränta + 6 procent
Sälj Utveckling sämre än riskfri ränta

 

Övriga aktiefonder (region, land, sektor mm)

Köp Bedöms överträffa världsbörsindex med minst 3 procentenheter (och inte falla i värde) 
Behåll Utveckling som världsbörsindex +/- 3 procent 
Sälj Utveckling sämre än världsbörsindex med minst 3 procentenheter

 

Traditionella räntefonder (Svenska statspapper e motsvarande oavsett löptid)

Köp Bättre potential än riskfri ränta + 2 procent                                                                              
Behåll Utveckling mellan riskfri ränta + 2 procent
Sälj Utveckling sämre än riskfri ränta

 

Övriga räntefonder och hedgefonder med låg risk (uppskattad standardavvikelse max 5 procent)

Köp Bättre potential än riskfri ränta + 2 procent                                                                              
Behåll Utveckling mellan riskfri ränta + 2 procent
Sälj  Utveckling sämre än riskfri ränta

 

Övriga räntefonder och hedgefonder med hög risk (uppskattad standardavvikelse över 5 procent)

Köp Bättre potential än riskfri ränta + 4 procent                                                                              
Behåll Utveckling mellan riskfri ränta + 4 procent
Sälj Utveckling sämre än riskfri ränta

 

Råvarufonder

Köp Bättre potential än riskfri ränta + 5 procent                                                                          
Behåll Utveckling mellan riskfri ränta + 5 procent
Sälj Utveckling sämre än riskfri ränta

 

Riskfri ränta betyder den högst förväntade avkastningen på en korträntefond eller räntan på ett sparkonto i SEB.

Customer service