Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

TGL - Tjänstegruppliv

Försäkringsskyddet gäller så länge du är anställd, även om du är sjuk eller föräldraledig.

Om anställningen upphört på grund av att du fått sjukersättning, gäller försäkringen längst till 65 års ålder. Om din partner saknar försäkringsskydd kan ett belopp från makeförsäkringen betalas ut.

Utbetalning från tjänstegrupplivförsäkring sker i form av grundbelopp och barntillägg. Om du avlider utbetalas normalt 6 prisbasbelopp i grundbelopp till dina förmånstagare. Om din arbetstid är 8 men inte 16 timmar/vecka utbetalas 0,25 prisbasbelopp till dig och ett halvt prisbasbelopp till varje barn under 17 år.

Dina barn som är under 20 år kan få barntillägg. Barntilläggets storlek beror på barnets ålder vid ditt dödsfall och din arbetstid. Barnbeloppet är högst 2 prisbasbelopp per barn.

Finns ingen förmånstagare till grundbeloppet utbetalas ett halvt prisbasbelopp i begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Din make/registrerade partner/sambo kan vara medförsäkrad om:

  • du omfattas av tjänstegrupplivförsäkring
  • han/hon saknar eget försäkringsskydd
  • ni har barn under 17 år

Vid dödsfall

Om medförsäkrad avlider utbetalas ett halvt basbelopp till dig och ett prisbasbelopp till varje barn under 17 år.

Förmånstagare till grundbeloppet, enligt det generella förmånstagarförordnandet är:

  • din make/registrerade partner/sambo
  • dina barn
  • dina föräldrar

Om du har frågor gällande din Tjänstegrupplivförsäkring eller vill ändra ditt förmånstagarförordnande kontakta din lokala rådgivare, så hjälper vi dig.

Här har vi samlat de vanligaste frågor och svaren som rör din tjänstepension.

Vad är tjänstegrupplivförsäkring, TGL?

En livförsäkring där ett skattefritt engångsbelopp utbetalas vid dödsfall.

Om jag har en maka som inte har någon TGL och hon avlider kan det bli någon ersättning då?

Ja, om det finns barn under 17 år kan varje barn få ett prisbasbelopp och efterlevande partnern ett halvt basbelopp.

Kan det bli någon ersättning om jag inte har make, maka, barn eller föräldrar?

Ja, ett halvt prisbasbelopp kan utbetalas till dödsboet.

Jag är sambo. Kan min sambo få ersättning?

Ja om sambon är insatt som förmånstagare.

Vilka kan få ersättning?

Grundbeloppet kan utbetalas till ; make, maka, barn eller föräldrar i denna ordning.

Barn under 20 år kan få ett eget belopp.

Hur ändrar man ett förmånstagarförordnande?

Genom att fylla i en blankett för förmånstagarändring. Kontakta din lokala rådgivare, så hjälper vi dig. 

Tjänstegrupplivsförsäkring (TGL) för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB

Mer information och rådgivning

Om du vill veta mer om SEB eller våra produkter och tjänster, kontaktar du någon av våra rådgivare.

Till våra kontakter

Du kan också kontakta oss via Telefonbanken, 0771-365 365, öppet dygnet runt.

Customer service
;