Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Sjukförsäkring

Vår sjukförsäkring kompletterar din inkomst om du får  nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Under förutsättning att du var fullt arbetsför när försäkringen tecknades så har du rätt till ersättning om:

  • Nedsättningen av arbetsförmågan är minst 25 procent.
  • Nedsättningen av arbetsförmågan har varat i mer än 90 kalenderdagar i följd eller i mer än 150 kalenderdagar under den senaste tolvmånadersperioden.
  • Du får ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande.
  • Till grund för beräkningarna av kompensationsutrymme ligger den lön som din arbetsgivare anmält. När du fyller 40 år så beräknas kompensationsutrymmet på lön upp till max 40 000 kr per månad.
  • Din sjukförsäkring har en Premiebefrielseförsäkring som helt eller delvis betalar sjukförsäkringspremien.

De villkor som du omfattas av ger dig rätt till ersättning avseende arbetsoförmåga som orsakats av att den försäkrade spelar ishockey i SHL eller Hockeyallsvenskan.

Villkor

Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total
SHL och Hockeyallsvenskan
Sjukanmälan

Mer information och rådgivning

Om du vill veta mer om SEB eller våra produkter och tjänster, kontaktar du någon av våra rådgivare.

Till våra kontakter

Du kan också kontakta oss via Telefonbanken, 0771-365 365, öppet dygnet runt.

Customer service