Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Ålderspension

Enligt kollektivavtalet får du en ålderspension med familjepension och premiebefrielse. Premien placeras inledningsvis i en fondförsäkring och fonden SEB Pensionsfond.

Du som anställd har möjlighet att välja bort/ändra familjepensionen, byta fonder och välja SEB traditionell förvaltning. Fondbyte kan göras på seb.se.

Återbetalningsskydd

- Ålderspensionen gäller med återbetalningsskydd

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring är en försäkring som, helt eller delvis betalar premien avseende ålders och/eller familjepension som omfattas av din Tjänstpension.
Förutsättning för detta är att din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall är nedsatt med minst 25 procent under längre tid än karenstiden.

Familjepension

Familjepension ingår default. Familjepension är en försäkring som ger ersättning till din familj om du skulle avlida. Du omfattas av familjepension till dess du aktivt har gjort ett val att avsluta den. Anledningen är att din familj ska vara skyddad till dess att valet är gjort. Du väljer själv hur stort försäkringsbelopp som i så fall ska utbetalas per månad under 10 år, dock max 50 % av din lön intill 30 inkomstbasbelopp. Kostnaden för familjepensionen minskar sparpremien till ålderspensionen i motsvarande mån.

Du kan byta fonder när du vill

På Internetbanken på seb.se kan du följa värdet på ditt sparande och byta fonder utan extra kostnader
Vårt huvudutbud för fondförsäkring
Vårt övriga utbud för fondförsäkring

Premien

Premien för pensionen betalas av din arbetsgivare. Du kan inte själv göra någon egen premieinbetalning på denna försäkring. Eftersom det är din arbetsgivare som betalar premien är den inte avdragsgill för dig i din deklaration.

När pensionen ska börja betalas ut

Det är när du ska börja ta ut din pensionsförsäkring som du bestämmer under hur lång tid du vill ta ut den. Den går tidigast att ta ut från din 55-årsdag. Vid utbetalning kan du också välja din utbetalningstid, 5-20 år. När det är dags att börja ta ut pension räknas den som skattepliktig inkomst.

I vårt utbud ingår kvalitetssäkrade fonder med olika placeringsinriktningar och risknivåer, både från oss och från andra aktörer. Du hittar fonder som passar både dig som själv vill vara aktiv i ditt sparande och dig som hellre lägger tid på annat. Kvalitetssäkringen och bredden av fondtyper gör att du kan sätta ihop en portfölj med god potential och riskspridning.
Vårt huvudutbud för fondförsäkring
Vårt övriga utbud för fondförsäkring

Här har vi samlat de vanligaste frågor och svaren som rör din tjänstepension.

Hur mycket är pensionsavsättningen?

Pensionsavsättningen är bestämd i kollektivavtalet till 6 procent. Premie för premiebefrielse- och sjukförsäkringen tillkommer.

Ingår återbetalningsskydd i Ålderspension?

Ja det ingår som standard.

Hur gör man ett fondbyte?

Logga in på Internetbanken på seb.se eller kontakta din lokala rådgivare.

Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total
SHL och Hockeyallsvenskan
Tilläggsvillkor avseende kollektivavtalad tjänstepension inom SHL och Hockeyallsvenskan

Mer information och rådgivning

Om du vill veta mer om SEB eller våra produkter och tjänster, kontaktar du någon av våra rådgivare.

Till våra kontakter

Du kan också kontakta oss via Telefonbanken, 0771-365 365, öppet dygnet runt.

Customer service
;