Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sjukförsäkring

Vår sjukförsäkring kompletterar din inkomst om du får  nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Under förutsättning att du var fullt arbetsför när försäkringen tecknades så har du rätt till ersättning om:

  • Nedsättningen av arbetsförmågan är minst 25 procent.
  • Nedsättningen av arbetsförmågan har varat i mer än 90 kalenderdagar i följd.
  • Du får ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande.
  • Till grund för beräkningarna av kompensationsutrymme ligger den lön som din arbetsgivare anmält. När du fyller 40 år så beräknas kompensationsutrymmet på lön upp till max 40 000 kr per månad.
  • Din sjukförsäkring har en Premiebefrielseförsäkring som helt eller delvis betalar sjukförsäkringspremien.

De villkor som du omfattas av ger dig rätt till ersättning avseende arbetsoförmåga som orsakats av att den försäkrade spelar fotboll i Allsvenskan eller Superettan.

Villkor och blanketter

Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total
Sjukanmälan – Idrott
Report on illness/injury – Sports

Kontakta oss

Om du vill veta mer om SEB eller våra produkter och tjänster, kontaktar du någon av våra rådgivare, vi finns på flera stället i landet. Du kan också kontakta oss via Telefonbanken, 0771-365 365, öppet dygnet runt.


Kontakt till respektive lags rådgivare