Sommarvärmen slog hårt mot skog och lantbruk

Vi fick en tidig sommar med mycket sol och värme. Det är härligt på många sätt men för lantbruket har den extrema torkan varit jobbig. Även skogen har påverkats av torkan inte minst i de områden som eldhärjats. Vi måste vara försiktiga med hur vi vistas i skogen efter en brand. Det är en farlig miljö där träd som fortfarande står upp utan förvarning och helt ljudlöst kan falla över dem som vistas i skogen. 

Våra lantbrukare behöver hjälp på olika sätt eftersom skördarna blir betydligt lägre och bristen på foder till djuren är påtaglig på de flesta håll. Även skogsägare som inte har drabbats av bränderna har varit oroliga för sin skog. Efter släckningsarbetet går arbetet in i nya faser där du som skogsägare behöver ta kontakt med försäkringsbolag, rådgivare och andra som kan stötta dig. Situationen med torkan och bränderna är känslomässigt jobbigt och vi behöver därför hjälpas åt att hitta lösningar och stötta varandra i vägen framåt.

LRF, (Lantbrukarnas riksförbund) och Jordbruksverket delger information och råd hur man kan påverka sin situation. Vårt råd är också att tidigt ta kontakt med rådgivare och banken för att se över hur mycket torkan har påverkat ekonomin för att skapa den beredskap som behövs.

Har du frågor eller behöver råd med anledning av torkan är du välkommen att höra av dig till våra specialister inom skog och lantbruk på SEB.

Regionerna


Region Stockholm City
Mats Axelsson  
070-762 10 60 
mats.axelsson@seb.se


Region Storstockholm

Caroline Skarfors
070-797 43 29    
caroline.skarfors@seb.se


Region Norr
Peter Dahlblom
070-767 69 42 
peter.dahlblom@seb.se


Region Öst – lantbruk
Andreas Karlén
070-739 11 28 
andreas.karlen@seb.se


Region Öst – skog
Jens Rinaldo
070-739 26 54 
jens.rinaldo@seb.se


Region Väst
Carl-Martin Andersson
070-763 50 41 
carl-martin.andersson@seb.se

Camilla Ohlsson
070-749 91 65 
camilla.ohlsson@seb.se


Region Göteborg city
Johan Fredin 
070-5621826 
Johan.Fredin@seb.se  

Region Syd – Regionansvarig
Ann-Sofie Persson-Otrélius
040-667 68 32 
ann-sofie.persson-otrelius@seb.se


Region Syd – Nordvästra Skåne
Anders Persson
042-448 02 93 
anders.x.persson@seb.se


Region Syd – Blekinge/Nordöstra Skåne
Henrik Augustinsson
070-739 34 02 
henrik.augustinsson@seb.se


Region Syd – Sydöstra Skåne
Filip Åkesson
070-462 22 90 
filip.akesson@seb.se


Region Syd – Sydvästra Skåne
Björn Attervall
070-739 19 14 
bjorn.attervall@seb.se

Stäng