Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Därför valde Folkhem Trä AB grön finansiering hos SEB

Från bygge till bolån. Nu kan SEB erbjuda grön finansiering för alla delar i kedjan vid produktion av klimatsmarta bostäder. När Folkhem uppför Cederhusen, Stockholms första stora flerbostadshus i massivträ, finansieras projektet med grönt byggnadskreditiv hos SEB.

Folkhem Trä AB bygger och utvecklar bostadshus i trä. Huvudsyftet är att bidra till en minskad koldioxidbelastning, men också att erbjuda sunda och attraktiva bostäder, byggda i ett levande naturmaterial.

SEB har en långvarig relation med Folkhem och när bolaget nu genomför projekt Cederhusen är ambitionen att kunna erbjuda grön finansiering i alla led.

– Det är fantastiskt att en bank ser värdet av att vara med och driva utvecklingen mot ett framtidssäkert, hållbart byggande, säger Anna Ervast Öberg, projektansvarig hos Folkhem.

Cederhusen ligger i Hagastaden, den nya stadsdel som knyter samman Stockholm och Solna. Projektet består av fyra huskroppar, 10 till 13 våningar höga, och totalt 234 lägenheter. Det är äkta trähus som står på en grund av betong, men där stommen uppåt i husen består helt av trä. Ambitionen är att erbjuda ett estetiskt tilltalande, klimatsmart boende med hantverksmässighet in i minsta detalj.

– Det är spännande att få delta i ett unikt projekt som ligger i framkant när det gäller hållbart byggande, säger Johan Granström, specialist på den enhet inom SEB som ansvarar för bostadsrättsföreningar.
Projektet genomförs i fyra etapper. Det första huset består av 60 lägenheter. Byggstarten är planerad till hösten och inflyttning sker under första hälften av 2022.

Byggnadsarbetet finansieras med grönt byggnadskreditiv som totalt för de två första etapperna kommer att uppgå till 500 miljoner kronor. När husen är färdiga ersätts byggnadskrediten av ett grönt fastighetslån för den långsiktiga finansieringen till bostadsrättsföreningen. Planen är också att erbjuda bostadsrättsköparna gröna bolån.

– Det är väldigt kul att vi nu kan erbjuda grön finansiering till alla delar i ett nyproduktionsprojekt; grön byggnadskredit under produktionsfasen, gröna fastighetslån för bostadsrättsföreningens långfristiga finansiering samt att bostadsköparna även erbjuds gröna bolån. Grön finansiering är något vi diskuterar en hel del med våra kunder och efterfrågan bara ökar, säger Johan Granström.

Han lyfter också fram vikten av samarbetet med kontoret på Odenplan, som erbjuder bolån till bostadsköparna. För Folkhem är det viktigt att SEB är med och stöttar alla delar i projektet, inklusive att ta hand om dem som köper bostäderna.

Läs mer och ansök om gröna fastighetslån

Vårt erbjudande till bostadsrättsföreningar

Läs mer om Folkhem Trä AB:s projekt Cederhusen