Event

Genom våra event får du expertråd inom olika områden, möjligheten att byta erfarenheter med andra entreprenörer och inspiration för att bygga vidare på ditt företag. Håll dig uppdaterad om våra kommande event och hitta frågorna som är relevanta för dig.

Kommande event

Inbjudan till en nätverksträff kring hur du behåller och attraherar dina medarbetare

Konkurrensen om att behålla och attrahera talanger till våra företag har ökat. Vad vi tidigare kunde erbjuda genom karriär, lön och ansvar är inte lika aktuellt för dagens talanger.

Plats: SEB Mäster Samuelsgatan 32, Stockholm
Datum: 5 mars 2019
Tid: 16-18

Anmälan till eventen

 


 

Inbjudan till en nätverksträff hur du bygger ditt bolag med rätt kompetenser och kultur

Vi har tidigare hört mycket om IQ och EQ, men vad vet vi om LQ och vad kan det innebära för dig och ditt företags utveckling.

Plats: SEB Stureplan 2, Stockholm
Datum: 7 februari 2019
Tid: 16-18

Anmälan till eventet i Stockholm

 


 

Inbjudan till en nätverksträff hur du säkrar varumärkesnamn på en global spelplan

Nätverksträffen riktar sig till expansiva bolag och tema för dagen är “Varumärkesbyggande på en global spelplan - riskerna med en digital expansionsstrategi”.

Plats: SEB Stureplan 2
Datum: 14 februari 2019
Tid: 16-18

Anmälan till eventet i Stockholm