Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

3 nycklar till bättre hälsa på jobbet. Och högre lönsamhet.

Hälsa toppar listorna som den viktigaste värderingen på en arbetsplats. Undersökningar visar att inte ens högre lön är lika viktigt som välbefinnande och balans i livet. Gränsen mellan arbetslivet och privatlivet har med åren suddats ut mer och mer och därför är det särskilt viktigt att uppmärksamma och utveckla hälsa på arbetsplatsen.

I spåren av pandemin har det uppmärksammats att den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos människor runtom i världen har påverkats. På resan mot “det nya normala” har vi intervjuat VD och grundare Fredrik Karlsson på Twitch Health Capital, ett företag vars mission är att skapa energi och välbefinnande för individ, företag och samhälle genom förebyggande och proaktiva hälsoprogram fysiskt på plats eller genom digitala verktyg.

Ett företags sociala ansvar värderas allt högre

Idag betraktas företag ofta som “social enterprises”. De värderas utifrån vilken påverkan de har och hur de ansvarar över och hanterar medarbetare, kunder och leverantörer. Tar man socialt ansvar bidrar det till mer engagerade medarbetare. Ökad produktivitet och minskade kostnader är inte längre de främsta drivande faktorerna.

– Medarbetare är inte bara resurser som man har transaktionella förhållanden till. Medarbetare är människor. Därför finns arbetsmiljölagen för att förebygga olyckor och säkra att ingen mår dåligt på jobbet. Man går miste om fördjupade relationer och potential om man väljer att inte investera i hälsa, säger Fredrik.

Så vad vinner arbetsgivare och medarbetare på att arbeta för en bättre hälsa?

– Du behåller eller ökar innovationsförmågan. Du bygger motståndskraft för framtida förändringar och svårigheter. Du ökar lönsamheten och företagets möjlighet att blomstra. Framförallt kan du bidra med någonting större än traditionell “business” och pengar, nämligen hälsa och välbefinnande, säger Fredrik.

Lärdomar från pandemin

Före pandemin var läget på många företag inte optimalt ur ett folkhälsoperspektiv. Många företag saknade plan och mål för hälsa. Men som en konsekvens av pandemin har hälsoutvecklande arbete blivit ännu mer viktigt. Det har skett ett skifte från employer branding till employee experience och human experience.

– Det vi har lärt oss av pandemin är att det är extra viktigt att vara tydlig med mål och uppdrag när den sociala kontakten förändrats. Det är viktigt att alla känner till, förstår och agerar efter värderingar och principer, samt vikten av tydlighet i arbetsroller och förväntansbild, säger Fredrik.

– Tydlig kommunikation var viktig före pandemin, men har blivit ännu viktigare nu. Det är nyckeln för bra prestationsklimat och en känsla av sammanhang. Det skapar kontroll och hanterbarhet.

Hälsomålet ska bidra till företagets övergripande mål

De flesta företag, oavsett verksamhet, kan hålla med om att faktorer till framgång bland annat är ökad medarbetarlojalitet, minskade kostnader och ökad produktivitet. Men hur får man detta, utan att det går ut över människors hälsa?

– Först och främst måste ledningen vara med och sätta en grund för hälsoarbete genom ett tydligt mål eller riktning. Här är det viktigt att identifiera hur hälsomålet bidrar till bolagets övergripande mål. Förankra sedan varför detta görs i företaget genom inkluderande kommunikation.

Fredrik presenterar detta genom “3+1 stegen”.

  1. Nyttja det positiva sociala trycket i organisationen. Genom detta skapas högt engagemang och stor deltagandegrad hos medarbetarna. Underskatta inte vad gemenskapen kan göra. Oftast sker en kollektiv dominoeffekt.
  2. Gör det enkelt och tillgängligt. Bryt ner mål i mindre beståndsdelar och beteenden. Genom att göra detta blir det enkelt att delta.
  3. Det ska vara kul och lustfyllt. Alla vill må bra, men vi mår bra på olika sätt. Hälsa är holistiskt, och för att få med många så måste medarbetarna få delta på sina egna villkor och sin egen nivå.

Plus 1! Långsiktighet. Att skapa förändring tar tid och hälsa är inget permanent tillstånd. Arbeta kontinuerligt, medvetet och utvecklingsdrivet med hälsa. Hälsoarbetets innehåll som kanske är rätt idag kommer troligen inte att vara det imorgon.