Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Checklista vid generationsskifte

Noggranna förberedelser är en av nycklarna när det har blivit dags för dig att lämna över till nästa generation. På så vis kan ditt barn få en bra start på sitt ledarskap, liksom du på ditt nya liv. Vår checklista guidar dig till ett smidigt och smärtfritt generationsskifte.

Generationsskifte i sex steg 

 1. Planera

  Vår erfarenhet visar att generationsskiften som planeras i god tid oftast blir bättre. Låt därför överlåtelsen ta den tid den tar och jobba systematiskt igenom allt som behöver lösas. Endast i undantagsfall kan ett snabbt skifte vara att föredra, till exempel om ett nytt taxeringsvärde är på väg att slå igenom eller om lagstiftningen håller på att ändras på något sätt.
 2. Involvera

  Vanligtvis är det många personer som berörs av ett generationsskifte – inte bara överlåtaren och övertagaren. Också syskon som inte är med och tar över och parternas familjer påverkas. Frågor som kan dyka upp har ofta med ekonomisk rättvisa att göra och det kan bli aktuellt med någon form av kompensation. Vårt tips är att hålla processen öppen och se till att alla får samma information vid samma tidpunkt.
 3. Undvik samägande

  Ofta stöter vi på att man vill överlåta företaget till alla barn gemensamt. Det är garanterat rättvist, men samägande har en tendens att leda till konflikter längre fram eftersom delägarna har olika ekonomiska förutsättningar och intressen. Försök därför att undvika sådana lösningar.
 4. Värdera

  Ibland kan det räcka med relativt enkla metoder för att få fram ett godtagbart värde på företaget när det ska överlåtas inom familjen – till exempel en marknadsvärdering, substansvärdering eller avkastningsvärdering. Vi rekommenderar ändå att alltid ta hjälp av externa experter för att genomföra värderingen. På så vis blir processen mer rättvis.
 5. Överlåt

  När du har kommit så här långt har det blivit dags att ta fram konkreta överlåtelsealternativ. I det steget är det viktigt att väga in juridiken – till exempel skattelagstiftningen.
 6. Släpp taget

  Att villkora överlåtelsen på något sätt kan vara en metod för att behålla kontrollen också när barnen tar över. Men av både känslomässiga och praktiska skäl är det oftast bäst att släppa taget i samband med överlåtelsen och acceptera att den nya generationen vill sätta sin prägel på verksamheten.

Kontakta mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 0771-62 53 53.

Vardagar 8–20.

Lördag och söndag 10–18.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.