Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Därför ska du se över familjejuridiken som företagare

Två personer sitter och pratar.

För både dig, eventuella kompanjoner och företaget är det några familjejuridiska avtal som är extra viktiga att ha på plats.

Skriv äktenskapsförord och kompanjonsavtal

Om du vill att ditt företag hålls utanför bodelningen vid en eventuell skilsmässa bör du skriva ett äktenskapsförord. Med ett äktenskapsförord kan ni bestämma att företaget inte ska ingå i den gemensamma potten vid en skilsmässa eller ett dödsfall.

Om ni är flera delägare och en dör får dödsboet den avlidnes del i bolaget. Om ni vill att kvarvarande delägare ska ha möjlighet att lösa in den avlidne kompanjonens aktier från dödsboet bör ni skriva ett kompanjonsavtal. Där skriver man in en klausul med en rätt och en skyldighet för kvarvarande delägare att lösa in den avlidne kompanjonens aktier. Men för att ha råd med detta brukar klausulen kombineras med att parterna tecknar en livförsäkring på varandra.
Få hjälp med äktenskapsförord och kompanjonsavtal hos vår samarbetspartner Avtal24
Läs mer och skaffa livförsäkring

Skriv testamente och komplettera med livförsäkring om ni har särkullbarn

Ett vanligt konfliktämne när det gäller företag och familjerätten är särkullbarn (de barn som inte är gemensamma). Ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv på en gång när föräldern avlider och behöver inte vänta tills efterlevande make avlidit. Följden kan bli att särkullbarnet ärver hela företaget eller att barnet och efterlevande make blir samägare till företaget. Med en livförsäkring kan din partner lösa ut särkullbarnet. Och med ett testamente kan du bestämma hur och när särkullbarnet ska få sin del av arvet.
Läs mer och skaffa livförsäkring
Få hjälp med att skriva testamente hos vår samarbetspartner Avtal24

Skaffa rätt försäkringar så att du får samma skydd som anställd

Du har inte längre samma skydd som när du är anställd. Därför behöver du teckna en sjukförsäkring om du blir sjuk och en ansvarsförsäkring om du av misstag gör sönder något när du är ute på uppdrag, till exempel om du är målare och välter ut en färgburk över kundens parkettgolv.
Trygg start – en sjukförsäkring för dig som har ett nystartat företag
Skaffa ansvarsförsäkring genom vår samarbetspartner Trygg Hansa

Pensionsspara från dag 1

Som anställd får du tjänstepension av din arbetsgivare, men som egen företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen. Utan tjänstepension får de flesta bara 50 procent av sin slutlön i pension från det allmänna pensionssystemet. Därför är det viktigt att du som företagare tidigt sätter igång med ett eget pensionssparande. Annars riskerar du att behöva jobba längre än planerat för att ha råd att gå i pension. En tumregel brukar vara att du sparar cirka 4,5 procent av din lön. Det motsvarar vad de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension.
Pensionsspara med Trygg grund – ett komplett skydd för dig som företagare

Customer service