Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Skog och lantbruk

Som Nordens företagsbank ger vi dig ett brett utbud av tjänster med allt från förmånlig finansiering till rådgivning vid generationsskifte. Vi stöttar dig i alla delar – som företagsledare, arbetsgivare och privatperson – och du får en egen rådgivare.

Vi erbjuder bland annat

  • Prissäkring genom råvaror
  • Förmögenhetsförvaltning
  • Förmånlig ränta på skogskonto

Aktuella räntor

Skogskonto
0,90 % (2020-04-02)
Skogslikvidkonto
0,90 % (2020-04-02)
Skogsskadekonto
0,90 % (2020-04-02)

­­Fler aktuella räntor

Gröna näringar

Någon ser en åker, en skog eller en hage med hästar. Vi ser hängivenhet. Vi ser hårt arbete. Och vi ser ett stort kunnande.

Kommande event

Marknaden för skog och virke

Tillsammans med Virkesbörsen och Ludvig & Co får du konkreta tips och råd om hur marknaden för skog och virke är.

Datum: 4 november

Anmälan öppnas i början av oktober

Skog som tillgångsslag och försäkringar

Många skogsägare äger skog för stora värden. Men hur har skog stått sig gentemot andra tillgångsslag de senaste åren? Hur kan man sätta upp långsiktiga planer och förstå skogsbruket under lång tid framöver och öka aktivitetsnivån i den skog du har?

Datum: 3 december

Anmälan öppnas i början av november

Genomförda digitala event

Från 8 oktober 2020.

Att äga och förvalta skog på distans

Från 3 september 2020.

Köp och tilläggsköp av skogsfastigheter

Kontakta oss

Ring oss på 0771-62 53 53. Vi har öppet dygnet runt.

Kontaktpersoner

SEB Skog och lantbruk

Segmentsansvarig
Joakim Larsson
070-739 10 87
joakim.larsson@seb.se

Anders Lindblom
073-098 78 88
anders.lindblom@seb.se

Regionerna

Region Norr
Johanna Olofsson
070-537 12 76
johanna.olofsson@seb.se

Jörgen Eriksson
073-096 67 63
jorgen.eriksson@seb.se

Region Stockholm City

Mats Axelsson  
070-762 10 60 
mats.axelsson@seb.se

Region Storstockholm
Caroline Skarfors
070-797 43 29    
caroline.skarfors@seb.se

Region Öst
Peter Dahlblom
070-767 69 42 
peter.dahlblom@seb.se

Region Öst – lantbruk
Andreas Karlén
070-739 11 28 
andreas.karlen@seb.se

Region Öst – skog
Jens Rinaldo
070-739 26 54 
jens.rinaldo@seb.se

Region Väst
Carl-Martin Andersson
070-763 50 41 
carl-martin.andersson@seb.se

Camilla Ohlsson
070-749 91 65 
camilla.ohlsson@seb.se

Region Göteborg city
Johan Fredin 
070-5621826 
Johan.Fredin@seb.se   

Region Syd – Regionansvarig
Ann-Sofie Persson-Otrélius
040-667 68 32 
ann-sofie.persson-otrelius@seb.se

Region Syd – Nordvästra Skåne
Anders Persson
042-448 02 93 
anders.x.persson@seb.se

Region Syd – Blekinge/Nordöstra Skåne
Henrik Augustinsson
070-739 34 02 
henrik.augustinsson@seb.se

Region Syd – Sydöstra Skåne
Filip Åkesson
070-462 22 90 
filip.akesson@seb.se

Region Syd – Sydvästra Skåne
Björn Attervall
070-739 19 14 
bjorn.attervall@seb.se

Customer service