Direktpension

Fördelaktigt komplement till tjänstepensionen

  • Försäkring som passar alla företag
  • Extra pension oavsett övriga pensionsavtal
  • Lägre kostnader jämfört med lönekostnader

Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm