Aktietorget

 

Kapitalanskaffning genom publik notering

Behöver du tillgång till kapital för att kunna växa? Genom en publik notering på Aktietorget får du möjlighet att ta in investeringskapital och sprida ägandet av ditt bolag.

Vad kan Aktietorget erbjuda?

Aktietorget hjälper dig att gå igenom dina möjligheter att ta in investeringskapital genom en publik notering. Du får också hjälp att hitta rådgivare som kan styra arbetet med att förbereda ditt bolag för börsen. Efter noteringen får du löpande stöd med att följa legala informationskrav och hjälp att tillgängliggöra rätt information till investerare. Du får även en egen investor relations-sida, hjälp med nyhetsbevakning och ett verktyg för framtida emissioner.

Som kund hos oss får du förmånliga priser på de tjänster och paket som vi har tagit fram tillsammans med våra samarbetspartner. Partnerföretagen erbjuder även en kostnadsfri behovsanalys, för att kunna föreslå lösningar utifrån just dina behov.

Vem passar tjänsten för?

Bolag som noteras på Aktietorget har vanligtvis en värdering på minst 20 miljoner kronor. Företagen söker oftast 10–100 miljoner kronor i kapital.

Det här är Aktietorget

Aktietorget är en publik marknadsplats för handel med aktier i små och medelstora företag. Aktietorgets ambition är att göra det möjligt för tillväxtföretag att ta del av investeringskapital.