Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vårdförsäkring Kollektiv för företag

En gruppförsäkring för dina anställda i företaget. Dina medarbetare kan boka läkartid inom den privata vården.

 • Hjälp inom den privata vården
 • Rådgivning och tidsbokning via telefon
 • Ingen hälsodeklaration behöver fyllas i

Om du har minsta fem anställda på ditt företag kan du teckna Vårdförsäkring Kollektiv. Då får du och dina medarbetare rådgivning och hjälp att boka läkartid inom den privata vården alla vardagar klockan 8–16.30.

Vårdförsäkring Kollektiv går att teckna som en obligatorisk gruppförsäkring för dina anställda eller som en frivillig gruppförsäkring. Dina anställda behöver inte fylla i någon hälsodeklaration. Det räcker att de är fullt arbetsföra. Du kan läsa mer om förutsättningarna för att vara fullt arbetsför i villkoren.

Vårdförsäkring Kollektiv gäller med självrisk 700 kronor.

Om ditt företag tecknar Vårdförsäkring Kollektiv inom Trygg Plan Total eller Trygg Plan och har en gällande premiebefrielse räcker det med endast en anställd.

Vårdförsäkring Kollektiv kan ersätta kostnader för

 • Undersökning, diagnostisering, behandling, operation och eftervård.
 • Resor och logi i samband med dagkirurgiska ingrepp, sluten vård och om särskilda skäl föreligger.
 • Hjälp med inbokning av resa när försäkringen lämnar ersättning för resa.
 • Patientavgifter upp till högkostnadsskyddet.
 • 10 behandlingstillfällen hos psykolog eller psykoterapeut.
 • 15 behandlingstillfällen hos fysioterapeut, naprapat, kiropraktor eller arbetsterapeut.
 • Hjälpmedel för sjukdomens eller olycksfallsskadans läkning.
 • Ytterligare bedömning om den försäkrade ställs inför ett svårt medicinskt ställningstagande.
 • Hemhjälp efter hemkomst från operation.
 • Vaccinationsrådgivning.
 • Vårdgaranti vid operation.
 • Behandling hos legitimerad psykolog i samband med krisreaktion på grund av dödsfall eller våldshandling.
 • Behandling hos dietist efter remiss från läkare, maximalt fem behandlingstillfällen per skada.
 • Ersättning för vård som utförs i utlandet om behandlande läkare inom vårt vårdgivarnärverk rekommenderar den. Försäkringen kan lämna ersättning motsvarande behandlingskostnaden i Sverige.

Valbart

 • Du kan välja om försäkringen ska gälla direkt eller efter utfärdad remiss.
 • Du kan välja om försäkringen ska gälla med självrisk 1 000 kronor mot reducerad premie.
 • Rehabiliteringsförsäkring (kan inte väljas om försäkringen tecknas i TryggPlan).
 • Vårdförsäkring Kollektiv även för utlandsanställd personal.
 • Vårdförsäkring Kollektiv även som frivillig gruppförsäkring för make, sambo, registrerad partner eller barn.
 • Hälsoundersökning efter tre år.

Om försäkringen uppgraderas ingår även följande

 • Rådgivning dygnet runt, alla dagar
 • Receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet
 • Obegränsat antal behandlingar hos psykolog eller psykoterapeut
 • Obegränsat antal behandlingar hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor
 • Hjälpmedel som kompenserar funktionsnedsättning
 • Missbruksavvänjning
 • Medicinsk rehabilitering

Vi betalar ersättning så länge försäkringen är i kraft. Försäkringen ersätter upp till 3 000 000 kronor för varje sjukdom eller olycksfallsskada.  

Använd din vårdförsäkring – vad vill du göra?

Få medicinsk rådgivning

 • Ring oss på 020-11 11 633 för medicinsk rådgivning och tidsbokning måndag–fredag kl. 8–16:30.
 • Från utlandet ring +46 774-40 32 00
 • Om du hellre vill bli uppringd av en sjuksköterska fyll i dina uppgifter så ringer vi upp. Vi ringer dig senast nästa vardag 8–16:30. Vi försöker ringa två gånger. Om du inte kan svara då, återkom till oss så försöker vi igen.

Anmäla en skada

 • Öppet vardagar 8–16:30
 • Ring 020-11 11 633
 • Våra skadereglerare utreder och reglerar skador för SEB:s Vårdförsäkring. De handlägger och kan svara på frågor om dina utlägg för vård eller om du har ett pågående utrednings­ärende.

Teckna vårdförsäkring

Vilken vårdförsäkring passar dig? Kontakta oss så hjälper vi dig att välja det som passar dig och ditt företag. 

Måndagfredag 8.3016.30

Relaterade försäkringar

Vårdförsäkring

En grundläggande vårdförsäkring för dig och dina anställda.

Vårdförsäkring

Vårdförsäkring Special

En gruppförsäkring för företag, organisationer och föreningar som vill erbjuda ett enkelt och tryggt grundskydd till en låg månadskostnad.

Vårdförsäkring Special

Vårdförsäkring Extra

En heltäckande vårdförsäkring med rådgivning dygnet runt.

Vårdförsäkring Extra


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm