Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Därför ska du se över familjejuridiken som företagare

Två personer sitter och pratar.

För både dig, eventuella kompanjoner och företaget är det några familjejuridiska avtal som är extra viktiga att ha på plats.


Skriv äktenskapsförord

Om du vill att ditt företag hålls utanför bodelningen vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall bör du skriva ett äktenskapsförord. Med ett äktenskapsförord kan ni bestämma att aktierna eller andelarna i företaget ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en bodelning.

Skriv kompanjonavtal om ni är delägare

Om ni är flera delägare och en dör får dödsboet den avlidnes del i företaget. Om ni vill att kvarvarande delägare ska ha möjlighet att lösa in dödsboets del i företaget bör ni skriva ett kompanjonavtal. Där skriver man in en klausul med en rätt och en skyldighet för kvarvarande delägare att lösa in den avlidne kompanjonens aktier eller andelar. Men för att ha råd med detta brukar klausulen kompletteras med att parterna tecknar en livförsäkring på varandras liv.

Få hjälp med äktenskapsförord och kompanjonavtal hos vår samarbetspartner Lexly
Läs mer och skaffa livförsäkring

Skriv testamente

Om du är gift, och har barn som inte är gemensamma med din make, är det viktigt att skriva testamente om du vill att din make ska ärva dig. Anledningen är att dessa barn har rätt att få ut sitt arv på en gång när du avlider. Och om du är sambo och vill att din sambo ska ärva dig bör du också skriva ett testamente eftersom sambor inte ärver varandra.

Få hjälp med skriva testamente hos vår samarbetspartner Lexly

Skaffa rätt försäkringar så att du får samma skydd som om du vore anställd

Du har inte längre samma skydd som om du vore anställd. I första hand bör du skaffa en sjukförsäkring som ger dig ekonomisk ersättning om du skulle bli långvarigt sjuk. Du behöver inte ha en fast inkomst för att teckna den här försäkringen. Vi rekommenderar också att du skaffar en ansvarsförsäkring för företaget som ger ett ekonomiskt skydd om du eller någon av dina anställda orsakar en skada för en kund, till exempel om du är målare och välter ut en färgburk över kundens parkettgolv.
Trygg start – en sjukförsäkring för dig som har ett nystartat företag
Skaffa ansvarsförsäkring genom vår samarbetspartner Trygg Hansa

Pensionsspara från dag 1

De flesta anställda får idag en så kallad tjänstepension från sin arbetsgivare, men som egen företagare måste du själv kompensera för den uteblivna tjänstepensionen. Utan tjänstepension får de flesta bara 50 procent av sin slutlön i pension från det allmänna pensionssystemet. Därför är det viktigt att du som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag tidigt sätter igång med ett eget pensionssparande. Om du har ett aktiebolag kan du skaffa en tjänstepension genom företaget. Annars riskerar du att behöva jobba längre än planerat för att ha råd att gå i pension. En tumregel brukar vara att du sparar cirka 4,5 procent av din lön. Det motsvarar vad de flesta anställda får inbetalat till sin tjänstepension.
Pensionsspara med Trygg grund – ett komplett skydd för dig som företagare