Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Grön byggnadskredit

  • En trygg, smidig och strukturerad finansieringslösning under hela byggtiden
  • Hjälp att betala fakturorna till underentreprenörerna på ett enkelt och säkert sätt
  • Stärk ert varumärke eller få en mer eftertraktad bostadsrättsförening

Klimatpåverkan från bygg- och anläggningssektorn är betydande och omställningen till en fossilfri sektor år 2045 har påbörjats. För att klara den målsättningen behöver miljöklassificerade byggnader produceras. Grön byggnadskredit är en finansieringsform som passar för företag och bostadsrättsföreningar som vill stärka sitt varumärke inom hållbarhet och ta miljöhänsyn i samband med nyproduktion av fastigheter.

För grönare byggprojekt

Byggnadskredit innebär att företaget som genomför ett byggprojekt lyfter sitt lån i etapper, medan projektet pågår. Grön byggnadskredit är framtaget speciellt för projekt där extra miljöhänsyn tas.

För att kunna få en grön byggnadskredit behöver fastigheten som produceras ha en certifiering via Svanen eller Miljöbyggnad Silver/Guld eller ha en energieffektivitet som är minst 25 procent bättre än Boverkets krav, vilket motsvarar energiklasserna A och B. Vid renoveringar behöver energieffektiviteten förbättras med minst 35 procent.

Så här fungerar det

Ditt företag lämnar in de byggnadshandlingar som vi behöver för att kunna bevilja en kredit. Ni intygar samtidigt att fastigheten kommer att uppfylla de kriterier som vi har för vår gröna byggnadskredit.

Krediten som beviljas får en slutförfallodag som ska stämma överens med den tänkta färdigställandedagen för fastigheten. Vi hjälper er med hanteringen av krediten och utbetalningarna från den. Vi kontrollerar bygget löpande under byggtiden, för att säkerställa att allt går som planerat och att lyftbesiktningar görs.

Vilken ränta gäller?

Byggnadskrediten löper med rörlig ränta – individuell prissättning gäller. När bygget är klart ska krediten som helhet lösas – antingen genom att ditt företag eller föreningen får en slutfinansiering med fastigheten som säkerhet eller genom att egna medel används.

Ansök om grön byggnadskredit

Kontakta ditt lokala bankkontor eller ring oss direkt så hjälper vi dig med att ansöka om grön byggnadskredit.

Customer service