Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Grön byggnadskredit

Klimatpåverkan från bygg- och anläggningssektorn är betydande och omställningen till en fossilfri sektor år 2045 har påbörjats. För att klara den målsättningen behöver miljöklassificerade byggnader produceras. Grön byggnadskredit är en finansieringsform som passar för företag och bostadsrättsföreningar som vill stärka sitt varumärke inom hållbarhet och ta miljöhänsyn i samband med nyproduktion av fastigheter.

Om grön byggnadskredit

Byggnadskredit innebär att företaget som genomför ett byggprojekt lyfter sitt lån i etapper, medan projektet pågår. Grön byggnadskredit är framtaget speciellt för projekt där extra miljöhänsyn tas – något som efterfrågas av allt fler bostadsköpare och hyresgäster.

För att kunna få en grön byggnadskredit behöver fastigheten som produceras uppfylla våra kriterier för en grön byggnad. Kontakta gärna oss så berättar vi mer om vad som krävs.

Så här fungerar det

Ditt företag lämnar in de byggnadshandlingar som vi behöver för att kunna bevilja en kredit. Ni intygar samtidigt att fastigheten kommer att uppfylla de kriterier som vi har för vår gröna byggnadskredit.

Krediten som beviljas får en slutförfallodag som ska stämma överens med den tänkta färdigställandedagen för fastigheten. Vår kundservice hjälper er med hanteringen av krediten och utbetalningarna från den. Vi kontrollerar bygget löpande under byggtiden, för att säkerställa att allt går som planerat och att lyftbesiktningar görs.

Byggnadskrediten löper med rörlig ränta – individuell prissättning gäller. När bygget är klart ska krediten som helhet lösas – antingen genom att ditt företag eller föreningen får en slutfinansiering med fastigheten som säkerhet eller genom att egna medel används.

Genom grön byggnadskredit så kan du stärka ditt företags varumärke och bättre möte den ökade efterfrågan på klimatvänliga bostäder och lokaler.

Ansök om grön byggnadskredit

Kontakta ditt lokala bankkontor för att ansöka om grön byggnadskredit.

Kontakta oss

Ring oss så hjälper vi dig.

Customer service