Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Fakturafinansiering

Förbättrar företagets likviditet

  • När du säljer varor och tjänster till andra företag
  • När du expanderar och behöver lossa likviditet ur kundfordringar
  • När du behöver administrationshjälp av reskontran

Logga in och ansök om fakturafinansiering

Om fakturafinansiering (factoring)

Fakturafinansiering (factoring) är ett sätt för ditt företag att snabbt frigöra kapital ur kundfordringar och förbättra likviditeten. Med kundfordringarna som säkerhet kan du finansiera företagets tillväxt på ett smidigt sätt. Du kan välja tre typer av fakturafinansiering: fakturabelåning, fakturaköp eller lagerfinansiering.

Med fakturabelåning pantförskriver du alla fakturafordringar till oss på banken, och med dem som säkerhet lämnar vi en finansiering som normalt uppgår till 80 % av kundfordringarnas värde.

Fakturorna skickas elektroniskt och själva panthandlingen signeras via internetbanken för företag. Där får du även se händelser i din kundreskontra, vilka kunder som har betalat och så vidare.

Förutom finansiering kan vi hjälpa till med reskontrahantering, registrering av inbetalningar, påminnelser, dröjsmålsräntor och inkasso. Din administration blir enklare samtidigt som kunderna betalar snabbare, vilket ger bättre likviditet och minskade räntekostnader.

Med fakturaköp köper vi dina fakturor så att du får betalt direkt. Du överlåter dina fakturafordringar till oss på banken och får tillgång till köpeskillingen på den avtalade betalningsdagen. På så sätt lyfter du kreditrisken på dina kunder till oss. Ditt företag får dessutom bättre nyckeltal genom att byta ut kundfordringarna mot kontanter i balansräkningen.

Fakturaköp passar dig med ett större företag som vill minska balansräkningen och som säljer till stora, stabila slutkunder.

Med lagerfinansiering pantförskriver du företagets varor som en säkerhet för finansieringen. Varorna får inte förvaras hos dig utan ska ligga i lager hos en lagerhållare som är godkänd av oss. Godkända lagerhållare är ofta ett speditions- eller hamnbolag.

Lagerfinansiering är en löpande (så kallad revolverande) finansiering men kan också göras tillfällig för ett enstaka stort varuparti. Varje varuparti kan belånas i högst sex månader men för vissa slags av varor, till exempel matvaror, kan det vara aktuellt med en kortare finansieringstid.

Lagerfinansiering passar företag som är importörer eller grossister och har ett stort bundet kapital i sitt varulager.

Tips

  • Lagerfinansiering kan med fördel kombineras med fakturabelåning när du sålt och fakturerat varorna.
  • Du kan göra inköp vid den lämpligaste tidpunkten, exempelvis när marknadspriset är lägst.
  • Genom att du belånar lagret kan du köpa in större kvantiteter och få mängd- eller kassarabatt.

Relaterat innehåll

Inte kund i SEB?

Även du som inte är företagskund i SEB är välkommen att ansöka om finansiering
Finansiering för dig som inte är kund

Våra finansieringserbjudanden

Här kan du se vilka olika typer av finansiering vi erbjuder
Våra finansieringsformer

Bli företagskund

Vi erbjuder rådgivning och banktjänster som förenklar vardagen för dig och dina anställda.
Kom igång med ditt företag
Hitta närmaste bankkontor

Customer service