Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Företagskonto

Ett konto behöver du så att du kan sköta företagets betalningar eller börja spara till en buffert. 

Om företagskonto

Med ett företagskonto får ditt företag en effektivare hantering av kund- och leverantörsbetalningar, löner och skatter eftersom alla in- och utbetalningar samlas på ett och samma konto.

Till företagskontot går det att ansluta bankgironummer, betaltjänster, kort och kontokredit (checkkredit). På internetbanken företag kan du logga in och se information om dina kontohändelser dygnet runt och skapa egna kontoutdrag. Du får ett årsbesked hemskickat varje år via post.

Kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman­lagda konto­behållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privat­bostad, avgångs­vederlag, försäkrings­ersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbets­dagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finans­inspek­tionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Kontokredit

Kontokredit är en extra finansiering som du kan ansluta till företagskontot. Du betalar bara ränta för det belopp som du verkligen utnyttjar.

Tillfällig kredit

Om ditt företag har ett behov av tillfälligt kapital, exempelvis under en viss på säsong, kan du ansöka om en tillfällig kredit som är knuten till företagskontot. Den tillfälliga krediten brukar även kallas för övertrasseringskredit.

Kontoutdrag på fil

Som ett kompletterande tjänst kan du även få dagligt kontoutdrag på fil, för att exempelvis underlätta automatisk avstämning i företagets egen reskontra.

SEB Commercial Debit

SEB Commercial Debit är ett internationellt bankkort knutet till Mastercard. Du kan göra inköp och uttag över hela världen. Pengarna dras direkt från företagskontot.

Månadspris per konto: 60 kronor
Bankgironummer: 0 kronor

Företagskonto med bankgiroanslutning: De första 500 inbetalningarna via Bankgiro är kostnadsfria.
För fullständig prisinformation, se prislistan.
För information om räntesatser, se aktuella räntor.

 

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer för att öppna ett företagskonto. Vi ringer upp dig så snart vi kan.