Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar för affärssystem (ERP) och servicebyråer för betalningar i svenska kronor

Övergången till det nya globala standardiserade filformatet ISO 20022 pågår och rekommendationen är att övergången genomförs snarast möjligt. Läs om våra alternativ för integration. 

Integrationsalternativ

Övergången till ISO 20022 innebär en omställning för de företag som använder sig av filkommunikation eller på något sätt hjälper andra företag med filkommunikation. I takt med övergången kommer de äldre filformaten att fasas ut.

Du som affärsystemleverantör eller servicebyrå har olika valmöjligheter att framtidssäkra din lösning för överföring av betalfiler och kontoåterrapporteringsfiler för dina SEB-kunders räkning.

Integrationsalternativ för dig som affärssystemsleverantör (ERP)

För att kunna fortsätta serva dina befintliga kunder är det viktigt att du utvecklar filformat enligt våra tekniska manualer för filformat och filformatsbeskrivningar enligt ISO 20022. Se våra ”Message Implementation Guidelines (MIG)”.

Message Implementation Guidelines (MIG) och SEB Test Bench (engelska)

När du som affärsystemleverantör väl är ISO redo kan du välja vilken typ av integration du vill ha mot SEB.

Integrationsalternativ för affärssystemsleverantörer

Integrationsalternativ för dig som servicebyrå

Som servicebyrå behöver du säkerställa att framtida filer kan skickas till dina kunders respektive banker. Kontrollera även att de affärssystem ni och/eller era SEB-kunder använder, kan hantera det nya filformatet ISO 20022, enligt SEB:s filformat.

Som servicebyrå kan du välja både automatisk och manuell överföring av filer. När du som servicebyrå väl är ISO redo kan du välja vilken typ av integration du vill ha mot SEB.

Integrationsalternativ för servicebyråer

Frågor och svar

Integrationsalternativ

Om du använder en av SEB:s integrerade affärssystem eller bankintegratörer, vars plattform används för att leverera dina tjänster kan du enkelt skicka filer för våra gemensamma SEB-kunder. Du tecknar inget avtal med SEB eftersom du betraktas som en underleverantör till våra gemensamma SEB-kunder. Du tecknar ett eget avtal med dina SEB-kunder samt med din valda affärsystemleverantör eller bankintegratör, kring er affärsmässiga relation. SEB har redan ett avtal med den integrerade affärsystemleverantör eller bankintegratör du valt att samarbeta med.

SEB-kunderna tecknar upp sig till ditt valda affärssystem eller bankintegratör via SEB:s digitala anslutningstjänst ”Automatisk bokföring”. Våra integrerade affärssystemleverantörer och bankintegratörer finner du längre ned på denna sida.

Om du använder en av SEB:s integrerade bankintegratörer, vars plattform används för att leverera dina tjänster kan du enkelt skicka filer för våra gemensamma SEB-kunder. Du tecknar inget avtal med SEB eftersom du betraktas som en underleverantör till våra gemensamma SEB-kunder. Du tecknar ett eget avtal med dina SEB-kunder samt den valda bankintegratören. SEB har redan ett avtal med den anslutna bankintegratören du valt att samarbeta med.

SEB-kunderna tecknar upp sig till din valda bankintegratör via SEB:s digitala anslutningstjänst ”Automatisk bokföring”. Våra integrerade affärssystemleverantörer finner du längre ned på denna sida.

Format

Mottagarens kontonummer måste finnas med för svenska inrikesbetalningar, vilket inkluderar löner, pensioner och bidrag.

Debitering kan ske från ett kontonummer alternativt ett bankgironummer.

Vid betalning till ett Alias (bankgironummer eller plusgironummer) är det möjligt att välja debiteringskonto. Det kan antingen vara ett kontonummer eller bankgironummer som anges som debiteringskonto.

Mer information om vilka kombinationer som är tillåtna finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar ”Message Implementation Guideline (MIG)”.

Ja, kunden kan styra detta själv i sin ISO 20022 pain.001 fil.

I dagens ISO-erbjudande är bankgiroprodukter per automatik klumpbokade och det finns ingen möjlighet att välja styckvisa bokningar i en fil. I framtiden kommer det fungera enligt följande:

  • Fältet "Batch Booking" styr om betalningen sker som en klump-bokning eller om det bokas styckvis. Där behöver kunden ange "true" eller "false". True= Klump-bokning och False = singelbokningar.
  • Mer information om vad som gäller för respektive betalprodukt finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar Message Implementation Guideline (MIG). Du hittar den på Test bench (sebgroup.com).

Det finns en tydlig skillnad mellan dessa två typer av referenser.

  • En OCR referens är alltid kopplad till ett bankgironummer eller plusgironummer och består enbart av siffror.
  • En RF referens är alltid kopplat till ett bankkonto, och börjar alltid med bokstäverna RF. RF referens används idag i SEPA betalningar, men kommer först börja användas för svenska betalningar i framtida lösning.

SCOR motsvarar OCR-referens och valideras med kontrollsiffror. CINV används när fakturanummer inte är validerat, istället skickas betalningen på ett strukturerat sätt, vilket underlättar avstämningsprocessen.

Detta beror på hur betalaren initierar sin betalning. Om den initieras genom att skickas i en betalfil i formatet PAIN (ISO 20022) så sätter betalaren själv CINV-parametern i filen. Om betalningen initieras via en av bankens digitala kanaler så sätts parametern av banken – i detta fall så går det inte att utgå ifrån att det blir en strukturerad referens med parametern CINV.

Ja, så länge varje transaktion har en unik referens. Det går att skicka en betalning till samma mottagare flera gånger med samma belopp och fakturanummer/referens. Dock måste kunden alltid ha ett unikt "EndToEndId" på varje transaktion, annars kommer SEB att avisa transaktionerna som duplikat.

Vid övergång till rapportering i ISO format kommer alla rapporteringsfiler att hämtas från respektive bank och inte från Bankgirot. Rapporteringsfilerna från SEB kommer rapporteras på kontonivå och inte per bankgironummer. Kunden kan välja olika typer av rapporter i ISO 20022 formatet. SEB erbjuder camt.052, camt.053 samt camt.054. Bankgironummer och dess relaterade transaktioner har ett avsnitt presenterat i camt-rapporterna som är baserade per konto. Om kontot har mer än ett bankgironummer kopplat till sig kommer det att rapporteras i samma fil.

Mer information om de olika rapporteringsalternativen finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar ”Message Implementation Guideline (MIG)”, länk finns längre ned på denna sida. 

SEB erbjuder lön i ISO-format som avvecklas via Dataclearingen och liknar hur lönefilerna ska utformas i framtiden.

Viktigt att komma ihåg, i filen ska kontonummer för debitering och debiteringsdag anges. Detaljerad information om filerna utformning finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar Message Implementation Guideline (MIG). Du hittar den på Test bench (sebgroup.com).

Flera fakturor/referenser till samma mottagare

Om en transaktion skulle innehålla exempelvis 15+ fakturor/referenser så kommer vi att redovisa det för mottagaren. Om kunden använder våra online gränssnitt så kan kunden se det totala beloppet. Kunden kan expandera informationen för att se vilka 15+ fakturor/referenser som ingår i transaktionen och respektive belopp. Om kunden istället har en filrapport i t.ex. ISO 20022 (camt.052/053/054) så redovisar vi det på liknande sätt.

OCR kontroll genomförs inte hos SEB utan det görs hos Bankgirot. I dagens flöde finns det en möjlighet att genom en samlad betalning skicka en mix av CINV, CREN, och SCOR i en styckvisbetalning. För att förtydliga, OCR-kontroll gäller endast för SCOR och CINV och är inte validerad för CREN.

Ja, det är möjligt att skicka kreditnotor och flera fakturor till samma mottagare, men det är viktigt att den totala summan av fakturor är högre eller lika med summan av kreditnotor. Det går inte att skicka negativa belopp.

Mer information om vad som gäller finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar ”Message Implementation Guideline (MIG)”, länk finns längre ned på denna sida. 

Signering

För SEB är det ett tvingande krav att samtliga betalfiler ska signeras och därmed godkännas av slutkunden. SEB tillåter en ensam signatär men rekommenderar alltid två signatärer i förening.

Principen för signering beror på vilken integrationslösning du valt. Signering kan antingen ske på den integrerade affärsystemsleverantörens (ERP) plattform eller hos SEB:s internetbank.

Vissa ERP plattformar erbjuder valmöjligheten i att signera i ERP plattformen eller hos SEB.

SEB:s samarbeten med affärssystemsleverantörer (ERP), servicebyråer och bankintegratörer

Vi jobbar kontinuerligt för att utöka vårt nätverk. Exempel på samarbeten är:
ERP: Björn Lundén, Fortnox, Hogia, PE Accounting, Procountor, Visma eEkonomi, Visma Autopay, Wint, Xledger och 24SevenOffice för att nämna några.
Bankintegratörer: Pagero och Aritma.
Lönerelaterade tjänster: Zalaris


Testa dina filer och filformatsbeskrivningar (ISO 20022 format)

SEB Test Bench är ett online verktyg för SEB:s kunder och affärspartners. Testet hjälper dig säkerställa korrekt implementation, baserad på SEB ISO 20022 filformats beskrivningar ”Message Implementation Guidelines (MIG)”. Här hittar du även supportdokument, t ex filformats beskrivningar för kontoöverföringar.

SEB Test Bench & MIG (in English)


SEB:s erbjudande för "Betalningar i ISO-format"

Läs mer om SEB:s erbjudanden för ”Betalningar i ISO-format”, riktade mot våra gemensamma SEB-kunder.

Betalningar via XML

Automatisera din bokföring 

File Integration Partners

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver hjälp med något.