Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Valutasäkra din affär

När ska du använda valutasäkring?

Svängningar i valutakurser kan slå hårt mot företaget när du gör affärer med utlandet – oavsett hur få eller många utlandsaffärer du gör per år. Med kraftiga valutakurssvängningar är risken stor att du får växla till en sämre kurs än vad du räknade med och i värsta fall kan hela vinsten raderas.

Tillsammans med en företagsrådgivare går vi igenom dina utlandsaffärer och tar fram förslag på hur du kan minimera valutarisken i varje enskild affär.

Kontakta oss

Ring oss så hjälper våra rådgivare dig med dina utlandsaffärer.

vardagar 8–22.00
lördag 9–18
söndag 10–21

Så kan du som företagare dra nytta av valutasäkring – se filmen

De vanligaste tjänsterna

Vilket säkringsinstrument som passar just ditt företag beror lite förenklat på om du gör få eller många utlandsaffärer per år. Här beskriver vi i kortet de vanligaste tjänsterna.

Valutakonto – när du behöver ha utländsk valuta

Ett valutakonto möjliggör att du kan hålla saldon i valuta. Valutakontot passar dig som betalar eller tar betalt i utländsk valuta. Du kan ha ett eller flera valutakonton, till exempel ett eurokonto och ett dollarkonto. Ett valutakonto fungerar ungefär som ett vanligt företags- eller privatkonto. För dig som har både in- och utbetalningar minskar behovet till valutaväxlingar med valutakonto.
Läs mer om valutakonto

När du ska ta betalt från utlandet behöver avsändaren ditt IBAN-konotnummer och bankens BIC-kod.
Läs mer om Bic och Iban

Valutaväxling – vid behov att byta valutor idag

Med vår tjänst för valutaväxlingar kan du både se och godkänna kursen och själv ta kontroll över när du gör dina växlingar. Tjänsten passar dig som har inkommande och utgående betalningar i utländsk valuta.
Valutaväxling i Business Arena

Valutatermin – lås kursen på dina framtida in- eller utbetalningar

Valutaterminer passar dig som vill veta vad du kommer få betalt eller kommer betala vid ett framtida datum för en affär du ingått med en kund eller leverantör. Du kan med hjälp av valutaterminer ta bort osäkerheten kring valutakursen på dina kommande betalningar. Med en termin är du inte utsatt för valutakurssvängningar och på så sätt skyddar du din marginal vid affärer i utländsk valuta. Priset på terminen utgår från aktuell växelkurs idag och justeras med skillnaden i de två ländernas räntor. Inga courtage tas ut.

När du ska handla med valutaterminer behöver du en så kallad LEI-kod, en global identifieringskod.
Läs mer och ansök om LEI-kod

Nedskrivning

En nedskrivning kan användas av dig som redan har ett terminskontrakt, men vill kunna utnyttja hela eller delar av terminsbeloppet för löpande in- och utbetalningar under tiden kontraktet pågår. Kursen justeras något utifrån ränteskillnaden och hur lång tid det är kvar till det ursprungliga leveransdatumet.

Valutaoptioner – dra nytta av eventuell fördelaktig kursutveckling

Valutaoptioner passar dig som vill säkra med viss flexibilitet. Genom att kombinera optioner kan du till exempel låsa kursen med variation på belopp alternativt för ett givet belopp säkra ett kursintervall. Genom att använda valutaoptioner kan du säkra din valutarisk och samtidigt möjliggöra viss avkastning. Utifrån dina behov och din uppfattning om hur valutakursen kommer utveckla sig skräddarsyr vi produkten

När du ska handla med valutaoptioner behöver du en så kallad LEI-kod, en global identifieringskod.
Läs mer och ansök om LEI-kod

Valutaswap

Valutaswap är en kombination av två affärer, oftast en växling och en terminsaffär, vilket innebär att valutarisken tas bort. Ett exempel på en valutaswap är att du växlar idag samtidigt som du förbinder dig till att växla tillbaka ursprungsvalutan längre fram i tiden. Det är ett effektivt sätt att hantera kassaflödet mellan egna konton och passar dig som har både intäkter och kostnader i samma valuta. Exempelvis om utbetalning sker innan ankommande betalning i samma valuta kan en valutaswap användas för att minska valutarisken. En valutaswap är också ett vanligt sätt att förlänga en terminssäkring som förfaller och ur det hänseendet passar det även dig som endast har intäkter eller kostnader i en valuta.

Customer service