Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Svenskt stål biter ännu hårdare

För att hålla produktionen så ren som möjligt och inte riskera smutspartiklar i metallpulvret så sker bolagets produktion bakom luftslussar.
För att hålla produktionen så ren som möjligt och inte riskera smutspartiklar i metallpulvret så sker bolagets produktion bakom luftslussar.

Det var under en fikapaus som ett par kolleger, som bägge jobbade inom svensk stålindustri, frågade sig om det verkligen inte fanns ett bättre sätt att tillverka ett tåligt och funktionsdugligt stål. Femton år senare är företaget de grundade på god väg att revolutionera stålbranschen. Bland kunderna finns många av, inte bara Sveriges, utan världens verkliga industrijättar.  

Ulrik Beste
Ulrik Beste

– Vi frågade oss varför det ska vara så oerhört komplext att få fram en metallisk produkt, trots 200 år av utveckling. Det var då vi kom på att vi båda hade haft ögonen på en ny tillverkningsteknik som kallades friformning. 

Det säger Ulrik Beste, som vid den tiden var produktutvecklare på bolaget Erasteel Kloster.  

– Det vi undrade var om det inte också gick att 3D-printa hårda metaller. Det skulle i så fall effektivisera produktionen enormt, fortsätter han. 

Tillsammans med Peter Vikner och Martin Nilsson startade Ulrik Beste 2008 bolaget VBN Components.  

– Det visade sig att det gick, säger Beste, i dag VBN Components utvecklingschef, om deras antagande att 3D-printing fungerade på hårda legeringar.  

Trots att bolaget bildades mitt under finanskrisen, då börserna skakade som mest, så innebar ett tidigt stöd från innovationsmyndigheten Vinnova att VBN Components kunde fortsätta att utvecklas. 

Sedan några år tillbaka har produktionen och försäljningen tagit fart. Bland kunderna finns några av Sveriges största industriföretag, bland dem Volvo och SKF. Även internationellt börjar bolaget nu se ett allt större intresse.  

VBN Components vd Johan Bäckström
VBN Components vd Johan Bäckström

– Vi har det amerikanska försvaret som kund, och vi är på väg att slutföra diskussionerna med amerikanska Ford, säger Johan Bäckström, sedan två år tillbaka VBN Components vd, och nyss hemkommen från Detroit där han träffade representanter för den amerikanska biltillverkaren. 

Fordonsindustrin är alltså en viktig industrigren för VBN Components. Men det finns många fler, bland dem tillverknings- och verkstadsindustrin, energi- och gruvsektorn och faktiskt även livsmedelsbranschen. 

– En bransch som vi nu ser stor potential i är energisektorn, säger Johan Bäckström. 

Vad är då det unika med bolagets produktionsmetod?  

– Det vi gör är att vi 3D-printar ett metallpulver med kolinnehåll i vakuum, vilket resulterar i ett stål med en otroligt fin mikrostruktur. Det betyder i klartext att det är ett otroligt hårt stål, förklarar Johan Bäckström. 

När metallkomponenter tillverkas enligt den traditionella metoden, vilket betyder smide, valsning, fräsning och svarvning, väljer producenten ofta en förhållandevis mjuk legering, eftersom det gör tillverkningen enklare och billigare. Baksidan av det är att komponenten slits fortare och måste bytas ut betydligt oftare.  

Insidan av en 3D-printad metallring
Insidan av en 3D-printad metallring

– De komponenter vi tillverkar håller betydligt längre, vilket i längden blir billigare, säger Johan Bäckström, som berättar att det är metallpulvret som bolaget utvecklat som gör att stålet får ett högt nötningsmotstånd tack vare det stora karbidinnehållet och den fina mikrostrukturen. 

– Visst finns det andra producenter som också 3D-printar metaller, men de arbetar oftast med vad man skulle kunna kalla standardpulver, som ofta kommer från tillverkarna av printrarna eller direkt från materialleverantörer. Vi har utvecklat våra egna legeringar, säger Bäckström, som berättar att bolaget fick sitt första patent godkänt 2010.   

I dag köper kunderna till stor del sina metallkomponenter direkt av VBN Components, som alltså har egen tillverkning på plats i anläggningen i Uppsala. Det handlar om både mindre och större komponenter – delar till de maskiner som kunderna använder i sin produktion eller delar som finns i den färdiga produkten.  

– Den här använder ORKLA i sin snackstillverkning, och den håller tio gånger så lång tid som den de använde tidigare, säger Bäckström och håller upp en decimeterlång skärkniv i metall.  

Men det är inte den egna tillverkningen som kommer att betyda det verkliga lyftet för bolaget, tror Bäckström.  

– Målet är att kunderna i framtiden ska köpa licenser från oss. Vi kommer med vår kunskap och vårt material, men det blir då kunden, som alltså använder våra metoder och material, som äger produktionen, säger han. 

I dag har bolaget ett antal licenskunder, men målet är alltså att fler kunder ska välja det alternativet.  

– Då kan vi få upp volymerna betydligt, säger Bäckström, som tillägger att bolaget numera har ett standardiserade licensavtal som de kan gå ut och erbjuda både befintliga och potentiella kunder. 

– Marknadsföringen blir då både lättare och effektivare, säger han. 

Deltog i Innovation Forum  

Det var i februari 2015 som VBN Components deltog i det av SEB arrangerade Innovation Forum.  

– Förmodligen var det då som många möjliga investerare fick upp ögonen för VBN Components, vilket på sikt kan vara positivt för bolagets tillväxtresa, menar han.  

För ett start-up bolag som vårt så var det mycket värdefullt att medverka i ett forum där så pass många investerare fanns på plats.
Johan Bäckström

 

Senast bolaget fick in nytt kapital var våren 2022, då de tog in 10,5 miljoner kronor i en nyemission. Det tillskottet användes till nyinvesteringar i anläggningen. Men i den nära framtiden tror Bäckström att bolaget framförallt kommer att stärka upp organisationen, som i dag består av tio personer. 

– När vi nu hårdsatsar på att få in fler licenskunder så kommer vi att utöka säljorganisationen, säger han.   

I dagsläget gör VBN Components ännu inte vinst, men Bäckström räknar med att bolaget kommer att visa vinst för helåret 2023. 

– De senaste två åren, när vi jobbat mer aktivt med försäljningen, så har vi fått in flera nya kunder, samtidigt som vi också ser fler återkommande kunder, säger Bäckström, som menar att inte minst det sistnämnda talat för att de gör något som är efterfrågat på marknaden. 

– När vi nu hårdsatsar på försäljningen av licenser, och med tanke på den respons vi fått hittills, så pekar det mesta på att prognosen om plusresultat nästa år kommer att infrias, fortsätter han, och tillägger att faktiska siffror också visar på en ökning av omsättningen. 

Senaste räkenskapsåret var omsättningen på strax över 3 miljoner kronor. Men redan i år tyder det mesta på att försäljningen kommer att nå runt 10 miljoner. 

Som så många andra företag har VBN Components märkt av den senaste tidens ekonomiska utveckling, som bland annat kännetecknats av materialbrist och försenade leveranser.  

– Vi har också upplevt längre leveranstider från många av våra underleverantörer, men effekten av det senaste årets utveckling är inte ensidigt negativ för bolaget, säger Bäckström.  

– När många tillverkningsföretag ser 3D-printing som lösningen på sina logistikproblem öppnas nya affärsmöjligheter för oss. 

Branschens konservatism den största utmaningen 

Under resans gång, där alltså VBN Components märkt ett allt större intresse för sin utvecklade produktionsmetod, så har det naturligtvis inte saknats utmaningar.  

– I början handlade det om att övervinna den konservatism som finns i många branscher. Att byta material i produktionen är en stor sak i många företag, så det tar tid, säger Bäckström, som menar att konservatismen tenderar att vara störst i större företag.  

– De något mindre företagen har ofta mindre att förlora, så där kan förändringar komma snabbare, tillägger han. 

Men Johan Bäckström säger sig se en förändring i det att bolagets produktionsmetod blir både mer känd och mer accepterad. 

– Våra material har testats, och med goda resultat. Med många återkommande kunder så blir det lättare att knyta till oss nya, säger Bäckström, som fortsätter:   

– Vi ser ringar-på-vattnet-effekter, och det ska vi dra nytta av.