Spara till företaget

Bra att spara på kort och lång sikt

Tre nyckelområden i ditt företag är att ha en buffert, placera överskott och att spara till pensionen. Det gäller oavsett om du är i startgroparna med företaget eller redan driver och utvecklar det. Att ha pengar tillgängliga gör dig förberedd för olika utmaningar och öppnar upp för nya möjligheter i verksamheten.

På kort sikt – buffert

En buffert i företaget är bra för kommande eller oväntade utgifter, till exempel lönebortfall eller säsongsvariationer. Genom att spara regelbundet varje månad bygger du snabbt upp företagets buffert.
Månadsspara till företaget

På lång sikt – överskott

Om du redan har en buffert eller ett större överskott i företaget rekommenderar vi att du placerar det – oavsett vad du har för planer för ditt företags framtid.
Placera företagets överskott