Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tips på 3 räntefonder för företag

 • Bra alternativ på ett par års sikt.
 • Låg risk. Lägre avgift.
 • Fonderna tar hänsyn till hållbarhet.

 

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

3 alternativ till sparande på konto

Här är tre räntefonder med låg risk, men ändå möjlighet till avkastning. Passar företag som vill ha ett buffertsparande på ett par års sikt, utan att behöva investera i högriskplaceringar som aktier.

Fonder

SEB Korträntefond SEK A

 • Investerar främst i obligationer utgivna av staten, kommuner och liknande med kort löptid.
 • Riskklass 1 på EU:s riskskala 1–7 där 1 är lägst.
 • Årlig avgift 0,20 procent.

Logga in och köp fonden

SEB FRN Fond A

 • Investerar i företagsobligationer i Norden och upp till 20 procent i Europa.
 • Riskklass 2 på EU:s riskskala 1–7 där 1 är lägst.
 • Årlig avgift 0,40 procent.

Logga in och köp fonden

SEB Dynamisk Räntefond

 • Investerar i olika räntebärande värdepapper, som stats- och företagsobligationer, med fokus på Norden.
 • Riskklass 2 på EU:s riskskala 1-7 där 1 är lägst.
 • Årlig avgift 0,55 %.

Logga in och köp fonden

Investeringsförslagen är generella och utgör inte någon individuell rådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. På seb.se/fondlista kan du ta del av fondens fullständiga informationsmaterial som faktablad och informationsbroschyr.

Kundservice