Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hästförsäkring

Har du en häst eller arbetar du med hästar kan det vara bra att se till så att de är försäkrade. Med en hästförsäkring är du på den säkra sidan, även om olyckan är framme. Läs vidare för att ta reda på mer om vad en hästförsäkring är, varför den är bra att ha och hur du skaffar en.

Vad är en hästförsäkring?

En hästförsäkring är en försäkringsform speciellt inriktad mot just hästar. Hästförsäkringar kan ofta anpassas utifrån de aktiviteter och risker som den försäkrade hästen utsätts för. Har du en ridhäst kan den behöva en annan typ av skydd jämfört med en travhäst eller en avelshäst. Det kan också behövas olika typer av försäkringar beroende på hästens ålder eller ras.

Hästförsäkringen täcker upp för kostnader som kan uppstå i samband med att hästen blir sjuk eller skadad. Oftast rör det sig om veterinärkostnader men kan också vara kostnader för exempelvis mediciner och vårdprodukter.

Vilken hästförsäkring ska jag ha?

En viktig hästförsäkring är en så kallad veterinärvårdsförsäkring. Med den får du ersättning för eventuella veterinärkostnader i samband med att hästen får veterinärvård efter skada eller sjukdom. Eftersom veterinärkostnader kan bli höga är en veterinärvårdsförsäkring ett förmånligt skydd.

Utöver veterinärvårdsförsäkringen kan du också skaffa en liv- och användbarhetsförsäkring för din häst. Liv- och användbarhetsförsäkringen ger skydd mot förlorad användbarhet till följd av skada eller sjukdom. Med livförsäkringen får du en engångsersättning från försäkringsbolaget om din häst avlider.

Det finns fler hästförsäkringar som du kan välja till beroende på vad din häst används till och vilka förutsättningar den har. Med ett större skydd blir försäkringspremien högre men har du en mindre omfattande försäkring får du själv i högre utsträckning stå för eventuella vårdkostnader som kan uppstå.

Customer service