Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Grundläggande tjänste­pension

  • En färdig lösning med både pensionssparande och sjukförsäkring.
  • För företag som har kommit igång och regelbundet betalar ut lön.
  • Möjlighet att lägga till vårdförsäkring, olycksfallsförsäkring och dödsfallsförsäkring.
  • En färdig lösning med både pensionssparande och sjukförsäkring.
  • För företag som har kommit igång och regelbundet betalar ut lön.
  • Möjlighet att lägga till vårdförsäkring, olycksfallsförsäkring och dödsfallsförsäkring.

Med vår grundläggande tjänstepensionslösning får du både ett pensionssparande och en sjukförsäkring för dig och dina anställda.

Trygg grund består av tre delar

Pensionssparande

Varje månad sätter företaget av ett belopp som motsvarar 4,5 % av den anställdes månadslön före skatt till ett pensionssparande i fondförsäkring. Pengarna kan betalas ut från 55 års ålder.

Sjukförsäkring

Försäkringen kompenserar inkomstbortfall vid sjukskrivning längre än 90 dagar. Tillsammans med ersättning från Försäkringskassan ger den upp till 90 procent av lönen, för årslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Premiebefrielse

Vid sjukskrivning som är längre än 90 dagar betalar försäkringsbolaget in hela premien för tjänstepensionspaketet.

Vem passar Trygg grund för?

Tjänsten vänder sig till dig som har ett aktiebolag eftersom du då kan göra avdrag för pensionssparande som motsvarar 35 procent av din årsinkomst, dock max 10 prisbasbelopp. Om du har en enskild firma, kommandit- eller handelsbolag rekommenderar vi att du skaffar privatägd pensionsförsäkring.

Trygg grund kan passa om företagets ägare och eventuella anställda har en årslön på högst 7,5 inkomstbasbelopp per person (47 625 kr/mån år 2024). Pensionspengarna placeras i en fondförsäkring, vilket passar den som vill spara i fonder med möjlighet att göra egna fondval.

De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att den anställde får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Om ditt företag har högre löner, vill välja sparform eller vill spara mer än motsvarande 4,5 procent av lönen så kan vi erbjuda en skräddarsydd tjänstepensionslösning.

Vad kostar det?

Kostnaden för företaget beror på lönenivå, ålder och eventuella tillval. När du tecknar Trygg grund via Business Arena ser du kostnaden innan du signerar.

Fondförsäkringen har en årlig avgift på 99 kronor per anställd, från och med år två. Avgiften dras från pensions­sparandet kvartalsvis. Fonderna har en total fondavgift på 0,15–3,21 procent beroende på val av fond. När du tecknar Trygg grund placeras pengarna till en början i SEB Pensions­fond SEK Lux, som har en total fond­avgift på 1,57 procent.

Den årliga avgiften för försäkringen och fond­avgifterna är inte en kostnad för företaget.

Se pris och teckna via Business Arena

Komplettera paketet med smarta tillval

Om du vill kan du addera ytterligare försäkringar i tjänstepensionen. Eventuella tillval tecknas för hela företaget, om du har anställda.

Vårdförsäkring

Med Vårdförsäkring Kollektiv får du och eventuella anställda snabb tillgång till privat vård vid sjukdom eller skada.

Olycksfallsförsäkring

Vid bestående men eller kostnader till följd av olycka ger försäkringen ersättning.

Dödsfallsförsäkring

Försäkringen ger anhöriga ett ekonomiskt stöd i form av ett engångsbelopp, om den som täcks av försäkringen skulle avlida. Försäkringen kallas även tjänstegruppliv.

Kontakta mig för att teckna tjänstepension

Ring oss på 0771-43 10 00 eller fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Villkor

Trygg Grund kan tecknas för personer som är 16–59 år och försäkringen gäller till och med 65 års ålder. Pengar kan betalas in upp till 65 års ålder och därefter betalas pensionen ut. Personer som Trygg grund tecknas för behöver vara fullt arbetsföra. Med fullt arbetsför menas att ett vanligt arbete kan fullgöras utan inskränkningar, det vill säga att personen inte får sjuklön från arbetsgivare, inte får ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning) och inte har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. För att teckna Trygg grund får personen inte heller ha haft nedsatt arbetsförmåga mer än 14 dagar i följd under de senaste tre månaderna.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm