Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avgifter och skatter för BTP 1 företag

Avgift

Den administrativa årsavgiften är 40 kronor per år. Fondförvaltningsavgiften för både SEB BTP Pension och SEB Trygg BTP Pension är 0,40 procent på förvaltat kapital. Väljer den anställde en annan fond för den valbara delen är fondförvaltningsavgiften beroende av vilken fond det gäller. Den valbara premiebefrielsen har en avgift på 2 procent av sparpremien. Den innebär att vi står för premieinbetalningen om den anställde skulle bli sjuk.

Skatt

Ålderspensionen beskattas med inkomstskatt och avkastningsskatt. Avkastningsskatten betalas varje år, och skatten tas från försäkringen genom att vi säljer av fondandelar. Detta sker under hela inbetalnings- och utbetalningstiden oavsett om försäkringens värde har ökat eller minskat. Skatteunderlaget beräknas på försäkringskapitalets värde den 1 januari varje år. Den summan multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta och beskattas sedan med avkastningsskatten för pensionsförsäkring som är 15 procent.

 

Avgift

Kostnaden för sjukförsäkring betalas av arbetsgivaren.

Skatt

Utbetalningarna från sjukförsäkringen är inkomstskattepliktiga.

Avgift

Premien är 76 kronor per anställd och månad och betalas av dig som arbetsgivare.

Skatt

Tjänstegrupplivförsäkringen är inte en tjänstepensionsförsäkring, men premien är ändå avdragsgill för dig som arbetsgivare. Det belopp som betalas ut från försäkringen ska inte inkomstbeskattas. Försäkringsgivaren betalar istället en särskild premieskatt.

Avgift

Premien är 76 kronor per anställd och månad och betalas av dig som arbetsgivare.

Skatt

Med vissa undantag är inbetalade premier avdragsgilla för dig som betalar premien, och redovisas som kostnad för tjänstepensionsförsäkring. Utbetalningarna från barnpensionen är inkomstskattepliktig.

Kontakta oss

Ring oss måndag–fredag 8:30–16:30.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm