Sköt allt åt mig

Traditionell försäkring passar dig och de av dina anställda som vill låta professionella förvaltare sköta placeringarna. Du behöver inte själv engagera dig i ditt sparande. Du har dessutom en garanti på insatta premier, vilket innebär att du alltid vet vad du – som lägst – kommer att få när det är dags för utbetalning, oavsett hur placeringarna utvecklas.

Sparformen är också en bra lösning för den som närmar sig pension och vill säkra upp hela eller delar av pensionskapitalet. På samma sätt är det en lämplig sparform om man vill komplettera mer riskfyllda placeringar med säkrare placeringar.

Traditionell försäkring

Den som väljer traditionell försäkring får en trygg och jämn avkastning över tid med en garanti i botten. Garantin består av 95 procent av inbetalda premier plus en garanterad ränta på för närvarande 1,25 procent. Utöver garantin får du del av eventuell avkastning i form av återbäringsränta. (f n 4 procent).

  • Garanti på 95 % av inbetalda premier och möjlighet till återbäring
  • Modern förvaltningsmodell med bra riskspridning
  • Trygg och jämn avkastning