Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tuffa tider väntar företagare

Den höga inflationen fortsätter sprida oro över den svenska ekonomin. Företagen kämpar med höga produktionskostnader och minskad efterfrågan från konsumenter. Medan hushållen utmanas av en reducerad köpkraft och kraftigt stigande levnadskostnader. Allt är dock inte nattsvart och en del ljusglimtar syns när vissa råvarupriser sjunkit och problemen i leveranskedjorna börjar släppa. Dessutom väntas Riksbanken höjt färdigt i sommar och i slutet av maj kan företag börja ansöka om elstöd.

Fortsatt turbulent innan det vänder

Enligt Konjunkturinstitutet är nu svensk ekonomi på väg in i en lågkonjunktur vilket betyder att hjulen i ekonomin kommer snurra något långsammare det närmaste året. Företag väntas vara för försiktiga i sina anställningsplaner och hushåll hålla hårdare i plånböckerna. Trots det har stämningsläget ökat något i ekonomin senaste månaden och tillverkningsindustrin är den bransch som ger blandade signaler om framtiden. Förväntningar finns om ökad produktion framöver om än från låga nivåer med en viss risk på nedsidan i takt med att även omvärlden går mot en minskad efterfråga. De branscher som väntas ha en tuff period framför sig är sällanköpshandeln och byggsektorn. Det gäller dock att komma ihåg att det kan skilja stort mellan olika företag inom de olika branscherna där vissa går bra. Det råder dock inga tvivel om att många företag nu blickar mot hushållen i väntan på positiva signaler. Hushållen har visserligen blivit något mer positiva i sin syn på den egna plånboken de kommande tolv månaderna men ligger fortfarande på en väldigt låg nivå. Många har under det senaste året dränerat sitt sparande för att hålla uppe konsumtionen men nu väntas många behöva ta till tuffare prioriteringar i sin ekonomi. 

En inflationsbrasa som ännu inte är släckt

Inflationen har toppat och vänt ner men är fortsatt för hög och pressar Riksbanken att höja styrräntan ytterligare. I nuläget förväntar vi oss att Riksbanken fortsätter höja styrräntan till en nivå strax under 4 procent kring halvårsskiftet. Regeringen har varit tydlig med att de inte kommer bedriva en expansiv finanspolitik som riskerar motarbeta Riksbankens inflationsbekämpning. Det blir en delikat uppgift och utmaning att balansera mellan företagens och hushållens önskemål och behov av stöttning och Riksbankens inflationsbekämpning när vi nu går in i en lågkonjunktur. Oavsett detta kommer Riksbankens politik leda till ett nytt högre ränteklimat som vi inte upplevt på ett tag. Det ställer nya och allt större krav på företag att ha koll på och anpassa sin verksamhet och finansiering därefter. 

Finanspolitisk stöttning i form av elstöd

Det utlovade finanspolitiska stöd som företagen kan vänta sig är i första hand tidigare utlovat och riktat elstöd. Elstödet gäller för företag och organisationer med verksamhet i elområde 3 och 4 (södra och mellersta Sverige). Stödet ansöks via Skatteverket från och med den 30 maj om EU kommissionen godkänner regeringens ansökan. Skatteverket sköter även  utbetalningen av stödet. Ersättningen avser förbrukning som skett under perioden oktober 2021 till september 2022. För elprisområde 3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh och för elprisområde 4 uppgår stödet till 79 öre per förbrukad kWh.

Maximalt belopp ett företag eller en koncern kan få är 20 miljoner kronor och pengarna kommer att betalas ut till företagets skattekonto.

Läs mer hos Skatteverket

Utöver denna stödåtgärd har regeringen även beslutat om ett stöd för elintensiva företag. Det stödet sköts av Energimyndigheten och har gått att söka sedan 6 mars. Ansökningsperioden har förlängts till och med den 18 juni 2023. Vet du med dig att du hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 exklusive uppvärmning finns ett beräkningsverktyg i länken.

Räkna hos Energimyndigheten

Vi kan sannolikt inte förvänta oss några stora lättnader och stödåtgärder från politiken i kommande vårbudget utöver redan lagda åtgärder som elstöd och ytterligare möjligheter till förlängda anstånd med skatter.

Fortsatt viktigt med dialog och kontakter

Sammantaget finns fortfarande många osäkerhetsfaktorer kring svensk ekonomi och i förlängningen utmaningar för ditt företagande. Det kommer vila ett stort ansvar på dig som företagare att löpande och i god tid göra riskanalyser och stresstester för både företaget och dig som privatperson för att se över din motståndskraft vid olika scenarier nu när lågkonjunktur står för dörren. Det tål att upprepas att det är än viktigare under turbulenta tider att ha en nära kontakt med dina leverantörer, hyresvärdar, bank och revisor för att kunna agera i tid och finna lösningar. 

Susanne Eliasson, Senior analytiker på SEB
Senior analytiker

Susanne Eliasson

Senior analytiker

Susanne Eliasson