Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Bli en energismart brf och fånga sparmöjligheterna

Fastigheter står för en tredjedel av Sveriges energianvändning. För bostads­rätts­föreningar finns därför stora vinster att göra – både ekonomiska och miljömässiga – på att minska sin förbrukning. Här ger Felicia Åkerblad, brf-specialist på SEB, sina bästa tips för att bli mer energismart.

År 2020 gick 34 procent av all energi som förbrukades i Sverige åt inom bygg- och fastighetssektorn, enligt siffror från Boverket och SCB. Över 70 procent av fastighetssektorns förbrukning var, i sin tur, kopplad till uppvärmning. Men av stor åtgång följer också stor sparpotential.

– Det finns goda möjligheter att både minska mängden energi som din bostadsrättförening förbrukar och kostnaden för den. Till exempel kan solceller, om förutsättningarna är bra, innebära betydligt lägre energikostnader, säger Felicia Åkerblad, brf-specialist på SEB.

Ökade EU-krav på bostadsrättsföreningar

– Att bli mer hållbar höjer också attraktionskraften hos föreningen. Dessutom får vi som bank ett allt större hållbarhetsfokus i vår utlåning, inte minst då den nya taxonomin från EU sätter hållbara investeringar i centrum.

Taxonomin, som Felicia nämner, kan lite förenklat sägas vara en gemensam måttstock för hållbara finanser inom alla EU-länder. Den slår helt enkelt fast vilka kriterier som gäller för att en viss verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. Men det är inte bara riktlinjer kring finansiering som EU har satt upp.

– Vi ser även att det kommer ökade EU-krav på befintliga bostäder där målet är att samtliga byggnader ska vara nollutsläppsbyggnader senast 2050. En av kontrollstationerna är att hela bostadsbeståndet i genomsnitt ska uppnå minst energiklass D till 2033. Detta kommer ställa ökade krav på bostadsrättsföreningar att se över hur man kan optimera sin fastighet när det gäller åtgärder för bland annat energieffektivisering och förnyelsebar energi.

Men hur kan man som bostadsrättsförening då gå till väga för att minska sin energiförbrukning? Felicia Åkerblad ger tre tips.

  1. Börja med att kartlägga och förstå din brf:s energiförbrukning

    – Först är det givetvis viktigt att få en bild av hur din förenings energikonsumtion ser ut – när förbrukas mest energi och vad används den till? Finns rent energislöseri någonstans? Ofta kan man behöva ta hjälp av en expert, som kan göra olika mätningar, för att få bilden helt klar för sig. Den här typen av konsulttjänster behöver ändå inte vara jättedyra.
  2. Fundera på vilka åtgärder som är mest relevanta och effektiva

    – Det finns många olika åtgärder som kan bli aktuella. Allt från att förbättra flödet i ventilationssystemen och börja återvinna värmen i ventilationsluften, till att byta ut belysning eller installera bergvärme. Solceller nämnde jag redan. För en lite äldre förening kan det också handla om sådant som att byta fönster.
  3. Undersök finansieringsmöjligheterna

    – Titta på hur din förening kan finansiera lösningarna. I vissa fall finns bidrag att söka, till exempel vid installation av laddstolpar. Kanske erbjuder också föreningens bank mer förmånlig ränta på lån för klimatsmarta åtgärder? På lite sikt är förstås tanken att ni ska spara både pengar och miljö på era satsningar.