Almi

 

Rådgivning och finansiering för din tillväxt 

Behöver du vägledning eller finansiering för att kunna expandera? Almi erbjuder rådgivning, finansiering och riskkapital till små och medelstora företag som vill växa och utvecklas.  

Vad kan Almi erbjuda?

Genom att träffa en expert från Almi får du en analys av ditt företags behov, situation och önskemål. Utifrån analysen kan Almi erbjuda

  • finansiering av din tillväxt
  • affärsrådgivning i tillväxtfrågor och utvärdering av företagets affärsmodell
  • riskkapital i ett tidigt skede för företag med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.

Vem passar tjänsten för?

Almi riktar sig främst till små och medelstora företag med upp till 250 anställda som behöver hjälp med finansiering eller affärsrådgivning. Riskkapitalverksamheten fokuserar på bolag med särskilt stor tillväxtpotential och skalbara affärsidéer.

Det här är Almi

Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och verkar för hållbar tillväxt i små och medelstora företag. Verksamheten är ett komplement till den privata marknaden inom företagsfinansiering och rådgivning. Almi finns nära företagen med 500 medarbetare och 50 kontor över hela landet.