Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Så bygger du en styrelse i tillväxtbolag

3 personer sitter vid ett konferensbord.

Att bygga en styrelse i ett tillväxtbolag kräver något annat än i ett bolag som till övervägande del ska förvaltas. Åsa Otterlund, partner på HR-konsultfirman Burro och själv rutinerad investerare och erfaren styrelseledamot, delar med sig av sina bästa tips.

Den svenska bolagsstyrningsmodellen har tre byggstenar; ägare, styrelse och vd. Åsa Otterlund menar att det är en väldigt spänstig modell, med tydliga roller och stora möjligheter att skapa en dynamisk balans för att styra mot företagets bästa.

Och i ett tillväxtbolag är styrelsen, och dess sammansättning, extra viktig.

– Ett ungt bolag med en förväntat snabb värdeutveckling behöver en styrelse med stor förståelse för dess situation. Att bygga värde i ett tillväxtbolag handlar sällan enbart om intäktsströmmar här och nu. Strategiska värden är lika viktiga, som till exempel tillväxtpotential, partnerskap, teknik och IP [intellectual property]. Inte sällan har man också ett exitfokus, säger Åsa Otterlund.

En styrelse som kan bidra med kompetens och erfarenhet i den processen, och dessutom stå för förtroende och trygghet ut mot marknad och framtida investerare, kan vara ovärderlig när det gäller att bygga och säkra värde i tillväxtbolaget.

– Många entreprenörer nedprioriterar både styrelsens sammansättning och aktivt styrelsearbete. Från start sitter grundaren ofta i styrelsen själv, kanske tillsammans med någon minoritetsägare och inte sällan någon familjemedlem. Men när man vill växa företaget gäller det att veta när det kanske är dags att kliva av sin post, och framförallt när det är dags att bygga en styrelse med just den kompetens som till max kan utveckla och säkra företagets potential, säger Åsa Otterlund.

Åsa Otterlunds fem bästa tips – så bygger du en styrelse i tillväxtbolag:

 1. Bygg en smart struktur från grunden
  Ett givande styrelsearbete kräver planering och att alla formalia finns på plats. Det kan låta tråkigt, men är nödvändigt för att slippa släcka bränder och istället kunna lägga mer energi på det som är viktigast, nämligen strategiarbetet. Gå gärna en kurs i styrelsearbete tillsammans, så att ni har en gemensam bild av vad som krävs. Att använda ett digitalt styrelserum är också en bra idé, det ger spårbarhet och koll på alla papper.
 2. Synka ägarviljan
  För att styrelsen ska kunna göra ett bra arbete krävs att de vet vad ägaren/ägarna har för mål. Ta det inte bara muntligt utan sätt allt på pränt. Fundera över punkter som: Vilka aktieägarvärden ska byggas och hur högt siktar vi? Hur mycket risk vill vi ta? Hur ska finansieringen gå till? Vad finns det för exit-scenarios? Hur ska ägardialogen se ut?
 3. Hantera tillsättningen som nyckelrekryteringar
  Se tillsättningen av styrelseledamöter som rekryteringar istället för nomineringar. Styrelsen ska helt enkelt representera de kompetenser som behövs i företaget. Gör en noggrann behovsanalys och var pragmatisk i din rekrytering. Som grundare/ägare har du också ofta mycket på ditt bord och att ha en styrelse som kan avlasta dig på vissa områden, och framförallt starkt driva strategiska frågor, kommer att vara oerhört värdefullt.
 4. Investera extra i ordföranderollen
  Ordförandeposten i ett tillväxtbolag kräver lite extra. Det blir ofta mer av allt; mer coaching, mer planering, mer stöd till kommunikation mellan ägare. Många gånger ska en struktur byggas från grunden. Det är viktigt att ordföranden har formell kunskap i hur styrelsearbete ska bedrivas, för det är hen som ska leda hela styrelsen.
 5. Håll energiutbytet i fokus
  Det är lätt hänt att styrelsemötena blir rutin. Försök hålla energinivån hög! Vd/ledning ska komma fokuserade till mötet och gå därifrån laddade med energi. Kanske kan ni hålla vissa möten på annan plats? I samband med att ni besöker en branschmässa? Eller be någon från verksamheten komma och presentera sitt arbete, för att få en extra energiinjektion.