Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ska jag ta ut lön eller utdelning – vad är bäst?

Américo Fernández
Américo Fernández

Har du nyligen startat ett företag som börjar går med vinst? Då är det hög tid att börja fundera på hur du ska tänka kring lön, utdelningar och sparande och vad som är bäst för framtiden.

Det är ofta som nystartade företagare finansierar verksamheten på bekostnad av den egna lönen. Men vad är den smartaste strategin när det börjar gå lite bättre? Det beror på flera olika faktorer, menar vår företagarekonom Américo Fernández. Han rekommenderar att man tänker på de tre alternativen som en trappa – först lön, sedan sparande och sist utdelningar.

– Börja med att ta ut en lön så att du klarar dig. Det är viktigt eftersom lönen är både sjuk- och pensionsgrundande. Genom att ta ut lön får du mer hjälp av de allmänna socialsystemen när du blir sjuk, föräldraledig eller ska gå i pension, säger Américo Fernández.

Lön eller utdelning i fåmansbolag?

Att ta ut lön före utdelningar är som sagt den smartaste strategin för de allra flesta företag. Men det finns vissa undantag, till exempel vid väldigt höga löneuttag och för så kallade fåmansbolag. Fåmansbolag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget.

– Det kan vara mer fördelaktigt skattemässigt att ta ut utdelningar istället för lön för fåmansbolag som omfattas av de så kallade 3:12-reglerna. Detsamma gäller även för företagare med löneuttag över brytpunkten för statlig skatt. Prata därför med din revisor vad som är mest lämpligt för dig och ditt företag.

– Men för de allra flesta ska man tänka på utdelningar som en guldkant i tillvaron och ett resultat av hårt arbete under året. En klok strategi kan därför vara att avvakta med utdelningar tills du klarar dig på lönen och har ett buffertsparande. Under pandemin har den strategin visat sig vara väl avvägd då de statliga stöden inte alltid varit förenliga med utdelningar och riskerat leda till återbetalningskrav för många företagare.

Hur mycket ska man spara som företagare?

När man känner att man klarar sig på lönen är nästa steg att låta resten av vinsten vara kvar i företaget och börja spara, menar Américo Fernández.

– Det är främst tre anledningar till varför det är viktigt att spara. Först och främst behöver du en buffert för sämre tider så att du klarar dig utan intäkter under 2-3 månader. Dessa pengar behöver du snabbt kunna komma åt och därför är ett vanligt sparkonto bästa alternativet här.

Den andra anledningen är att du behöver investera för framtiden. När verksamheten börjar ta fart och du har en buffert på plats behöver du ett sparkapital för att till exempel kunna investera i nya maskiner, nyanställa och spara till din pension.

– Om du till exempel behöver investera i närtid bör du ha pengarna lättillgängliga på ett sparkonto. Men på lite längre sikt bör du investera i fonder eller aktier. Hur du ska spara och vilken risk du ska ta är något du bör diskutera med din rådgivare.

Den tredje anledningen är att det blir lättare att få finansiering från banken om du har ett sparande. Med ett sparande stärker du din återbetalningsförmåga, vilket är något banker ofta tittar på när de beviljar lån.

– Det är ungefär som att ta ett bolån privat. Banken vill gärna se att du har ett sparande som balanserar dina bolånekostnader.

Customer service