Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Badrumsläcka gav digital affärsidé

När entreprenören Charlie Wejander upptäckte en vattenläcka hemma i badrummet i början av 2017 hamnade han i juridiska och kostsamma svårigheter. Den frustration han då kände blev början på ett nytt affärsprojekt – en digital juristbyrå som nu börjar få upp farten.

– Det var oerhört frustrerande. Vi hade ett läckande rör i badrummet som höll på att förstöra hela golvet. Men det var ingen som kände eller tog något övergripande ansvar. Vi bollades mellan försäkringsbolaget och bostadsrätts­föreningens styrelse, som inte kom överens, berättar Charlie Wejander.

– Till slut var vi tvungna att själva kontakta en firma som kunde fixa läckan, fortsätter Charlie, som menar det var detta, skulle det visa sig, som var hans stora misstag.

– Eftersom det var jag som hade kontaktat firman så fick jag stå för hela kostnaden själv, förklarar han.

Det hela gjorde att Charlie Wejander tvingades konstatera hur lite kunskap som han, i likhet med de flesta andra privatpersoner, har på det juridiska området.

– Jag upptäckte också hur svårt det var att hitta information om vad det faktiskt är som gäller. När jag försökte kolla upp det hos olika byråer så verkade syftet snarare vara att det ska kännas så krångligt som möjligt, och att man som privatperson behöver mycket hjälp.

Händelsen och de nyvunna erfarenheterna ledde till att Charlie tog ett beslut.

– Jag ska ge mig in i juridiken.

– Tanken var att vi skulle vara en digital rådgivare som kunde tala om för kunden vad som behöver göras, och vilken hjälp som finns att tillgå, förklarar Charlie.

Men för det företag som sjösattes 2019 under namnet Lawly har huvudinriktningen faktiskt blivit en annan. Bolaget har valt att riktat in sig på den proaktiva delen av juridiken.

– Våra huvudsakliga tjänster är att upprätta testamenten, äktenskapsförord, gåvobrev och liknande handlingar, berättar Charlie.

Tanken var att vi skulle vara en digital rådgivare som kunde tala om för kunden vad som behöver göras, och vilken hjälp som finns att tillgå.

Bolaget hittade sin nisch

Det var när de för kunders räkning upprättade testamenten som Lawly allt oftare kom i kontakt med en sektor som i dag har utvecklats till att vara bolagets egen speciella nisch. Det handlar om hjälporganisationer.

Foto: Charlie Wejander

– En väldigt stor del av det som exempelvis Cancerfonden eller Hjärt- och Lungfonden samlar in kommer från testamenten. Allt fler människor testamenterar delar av sina tillgångar till välgörenhet, och det är där vi kommer in, säger Charlie, som förklarar:

– Eftersom testamenten inbringar så pass mycket pengar så är organisationerna beredda att betala för att det ska vara så lätt och smidigt som möjligt för givaren att upprätta ett testamente.

För att stärka sin ställning inom sin nisch ytterligare utvecklade Lawly ett digitalt testamentesverktyg som flera insamlingsorganisationer nu har lagt upp på sina hemsidor. Kunden, i det här fallet givaren, behöver alltså inte gå in på Lawlys hemsida.

– Även om givaren, alltså den som upprättar ett testamente, kan ses som slutkunden så är det organisationen som för oss är den betalande kunden, säger Charlie.

Även om Charlie Wejander ofta talar om den uppförsbacke han upplevde under det första årets uppbyggnadsfas, så vill han nu trycka på de framgångar som bolaget har nått under 2020 - 2021.

Lawly började då uppmärksammas i affärspressen, och bolaget medverkade vid SEB:s seminarium Innovation Forum. Det ledde faktiskt till att bolaget fick in en ny ägare.

– Han sitter numera i styrelsen, säger Charlie, som gärna vill betona hur viktigt det är att både synas och att få in rätt kompetens i verksamheten.

Ny tjänst ger säkra intäkter

Men det verkliga genombrottet, och som gör att Charlie är så pass optimistisk inför framtiden, kom så pass sent som i slutet av förra året. Och det handlar återigen om insamlingsorganisationerna.

– Vi har lanserat en abonnemangsmodell där de organisationerna som köper vårt digitala testamentesverktyg betalat en månadskostnad under minst ett års tid. Det innebär att vi kan säkra framtida intäkter, säger Charlie, som berättar att när bolaget började sälja den här lösningen i slutet av 2021 var intresset från organisationerna stort.

– Många av abonnemangen löper från januari, och vi gick därmed in i det nya året med ett säkrat kassaflöde ett år framåt.

Satsar på tillväxt och expansion

Charlie Wejander säger att bolaget skulle kunna visa ett plusresultat redan under 2022, men menar att inriktningen kommer att vare en annan, nämligen tillväxt.

– Nu ser vi att vi har möjlighet att växa och verkligen göra skillnad. Vi känner medvind, och vi ska gasa så mycket som det bara går.

Den kommande tillväxtsatsningen handlar både om nya tjänster och om nya marknader

– Vi ska bredda verksamheten, och vi kommer att satsa mer på övriga tjänster, säger Charlie.

Men också när det gäller specifikt testamenten med gåvor till olika ändamål så finns det andra marknader med stor potential.

– Vi för just nu dialoger med flera potentiella kunder inom nya sektorer där gåvor via testamenten är högaktuella, säger Charlie.

Nu ser vi att vi har möjlighet att växa och verkligen göra skillnad. Vi känner medvind, och vi ska gasa så mycket som det bara går.

Siktar på marknader utanför Sverige

Men det som Charlie Wejander framförallt vill föra fram är bolagets geografiska expansion.    

– Flera av de insamlings­organisationer som vi samarbetar med i Sverige är också verksamma i de andra nordiska länderna. Där är det ofta ännu vanligare att privatpersoner upprättar testamenten till förmån för hjälp­organisationer, säger Charlie som menar att han ser stor potential på just den nordiska marknaden.

– Men vi ser också ett växande intresse för vår tjänst utanför Norden, tillägger han. 

De nya satsningarna kommer naturligtvis att kräva en starkare organisation. I dag jobbar sex personer på kontoret på Kungsgatan i Stockholm, och Charlie Wejander utesluter inte att personalstyrkan kan komma att växa under året.

Men för att klara de nya satsningarna behöver Lawly framförallt stärka sina finansiella muskler. Under 2022 kommer bolaget att ta in nytt kapital och därmed bredda ägandet.

– Att ta in tillräckligt med kapital upplever nog de flesta som en stor utmaning, framför allt under uppbyggnads­fasen. Men till skillnad från den senaste kapital­rundan vi gjorde så har vi nu konkreta siffror att falla tillbaka på, säger Charlie, som tillägger:

– Det är nu vi växlar upp.

 
Text: Pär Krause
Foto: Joel Sherwood