Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

6 hälsotips för egenföretagare

Som egenföretagare är du ensam nyckeln till ditt företags framgång. Därför är det viktigt att du skapar utrymme för en hållbar hälsa och prestation. Det är inte bara viktigt i livet, utan även avgörande för ditt företag. Det menar VD och grundare Fredrik Karlsson på Twitch Health Capital.

I spåren av pandemin har det uppmärksammats att den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos människor runtom i världen har påverkats. På resan mot “det nya normala” har vi intervjuat VD och grundare Fredrik Karlsson på Twitch Health Capital, ett företag vars mission är att skapa energi och välbefinnande för individ, företag och samhälle genom förebyggande och proaktiva hälsoprogram fysiskt på plats eller genom digitala verktyg.

Fredrik Karlsson menar att det som ofta sker för såväl egenföretagare som större företag är läckage av energi, ork och kreativitet. Genom förebyggande arbete kan dessa läckage stoppas i tid och styrkor kan byggas för att bevara energin som ger kreativitet och motståndskraft.

– Egenföretagare besitter två särskilda egenskaper: kompetens och vilja. Två andra egenskaper som behövs är ork och energi. Saknas de sista delarna så rubbas resterande delar – alla behövs. Därför är det viktigt att du ser till att skapa utrymme för hållbar hälsa och prestation. Det är inte bara viktigt i livet, men avgörande för ditt företag, säger Fredrik.

Fredriks 6 hälsotips för egenföretagare

  1. Reflektera kring hur du mår i nuläget och inkludera alla delar av hälsan – psykiskt, fysiskt och socialt. Det finns strukturerade sätt att ta reda på sin hälsa. Många tänker att de borde gå igenom en hälsoundersökning med provtagning eller liknande. Men du kommer långt genom att bara sätta dig ner och reflektera kring ditt mående. Genom att ranka ditt allmäntillstånd från 1-10 så har du redan där en bra indikation.
  2. Fundera på vad du vill förändra utifrån ditt nuläge. Sätt upp vad dina viktigaste mål är för hälsa och prestation. Drivkraften kan vara både din personliga hälsa och bolagets framgång. Börja med att sätta upp 1-3 rimliga mål.
  3. Fundera på vad du konkret ska göra, samt när och hur. Det besvarar frågan om hur du kan närma dig målet.
  4. Identifiera hinder. Oväntade händelser och hinder kommer ske. Hur kan du bäst förbereda dig för dem och hur kan du komma runt dem?
  5. Avsätt tid för hälsoplanering. Avsätt en stund i veckan, så lite som fem minuter räcker, till hälsoplanering. Hur får du med dig hälsa och prestation in i nästa vecka? Det är lätt att skjuta upp när konsekvenserna inte är direkta, och planeringen hjälper dig att lyckas framåt.
  6. Berätta om dessa mål, åtgärder och hinder för nära och kära. Sök stöd hos familj eller vänner, eller sök professionell hjälp inom det området du behöver hjälp i. Det absolut viktigaste är att söka hjälp tidigt om du behöver, innan du blir sjuk, säger Fredrik.

Lärdomar från pandemin

Före pandemin var läget på många företag inte optimalt ur ett folkhälsoperspektiv. Många företag saknade plan och mål för hälsa. Men som en konsekvens av pandemin har hälsoutvecklande arbete blivit ännu viktigare.

Det vi har lärt oss av pandemin är att det är extra viktigt att vara tydlig med mål och uppdrag när den sociala kontakten förändrats. Det är viktigt att alla känner till, förstår och agerar efter värderingar och principer, samt vikten av tydlighet i arbetsroller och förväntansbild, säger Fredrik.

– Tydlig kommunikation var viktig före pandemin, men har blivit ännu viktigare nu. Det är nyckeln för bra prestationsklimat och en känsla av sammanhang. Det skapar kontroll och hanterbarhet.