Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Deklaration för enskild firma, aktiebolag och handelsbolag

Du som driver företag behöver deklarera bolagets resultat efter räkenskapsårets slut. Deklarationen skickar du in till Skatteverket som i sin tur tar beslut om vilken skatt du behöver betala. Hur du gör för att deklarera ditt företag beror på vilken bolagsform du har. Här kan du lära dig mer om hur du deklarerar för enskild firma, aktiebolag och handelsbolag.

Deklaration och bolagsskatt

Alla bolag behöver deklarera, men alla bolag är inte skattesubjekt. En enskild firma är inte ett skattesubjekt och är inte heller skattskyldig. Istället är det du som driver en enskild firma som ansvarar för firmans skatt och deklaration. Ett handelsbolag är lite mer komplext än så. För bolagets inkomster är delägarna skattskyldiga, medan bolaget är skattskyldigt för t.ex. fastighets- och mervärdesskatten. Ett aktiebolag är däremot ett eget skattesubjekt som själv skattar för sin vinst och lämnar egen skattedeklaration.

Skattskyldigheten skiljer sig åt mellan bolagsformerna men gemensamt för de alla är bokföringsskyldigheten. Det innebär att bolagen ska bokföra sina transaktioner löpande och upprätta ett årsbokslut över räkenskapsåret. Dessutom ska räkenskapsinformationen sparas under minst sju år. Bokföringen ligger även till grund för deklarationen.

Hur deklarerar jag företaget?

Oavsett vilken bolagsform du har så gör du deklarationen på Skatteverkets hemsida. Exakt hur du deklarerar beror på vilken företagsform du driver. Enskild firma, handelsbolag och aktiebolag deklareras nämligen på olika sätt. 

Deklaration enskild firma

Du som driver enskild firma betalar inte någon bolagsskatt. Istället betalar du statlig inkomstskatt på överskottet i firman. Deklarationen gör du i det som kallas Inkomstdeklaration 1 hos Skatteverket och omfattar både din enskilda firma och din privatekonomi.

Deklaration aktiebolag

Ett aktiebolag är ett skattesubjekt och skattskyldigt för sin verksamhet. Deklarationen ligger till grund för vilken skatt som bolaget ska betala. Det är även i deklarationen som du kan göra olika avdrag för att påverka årets resultat.

Deklarationen gör du genom att lämna in Inkomstdeklaration 2 hos Skatteverket. Du, och eventuella delägare, redovisar era andelar i bolaget i era privata inkomstdeklarationer. Är det ett fåmansaktiebolag så deklarerar ni era andelar genom blankett K10.

Deklaration handelsbolag

Handelsbolag har likheter med både aktiebolag och enskild firma när det gäller deklarationen. Eventuell skatt på årets resultat betalas av dig och andra delägare i bolaget och inte av bolaget i sig. Istället är det ni delägare som betalar skatt på resultatet i förhållande till era andelar i bolaget. Trots det måste handelsbolaget också lämna en inkomstdeklaration, Inkomstdeklaration 4, till Skatteverket. Delägare gör sina deklarationer i blanketterna N3A om de är fysiska personer, eller N3B om de är juridiska personer.

När ska deklarationen vara inne?

Vilken typ av räkenskapsår och vilken bolagsform du har påverkar när du behöver skicka in din deklaration. Ett aktiebolag med brutet räkenskapsår har till exempel andra deklarationsdatum att förhålla sig till än ett handelsbolag vars räkenskapsår följer kalenderåret. Deklarationsdatum skiljer sig också mellan de olika bolagsformerna.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vilka deklarationsdatum som gäller för just dig.

Gå vidare till Skatteverket