Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avdragsgilla kostnader för företagare

Som företagare har du rätt att göra avdrag för en stor del av dina utgifter. Utgifterna dras sedan av på årets resultat för att minska det skattegrundande beloppet. Här kommer vi gå igenom några saker som kan vara bra att veta om avdrag för dig som företagare.

Vad betyder avdragsgill kostnad?

När en kostnad är avdragsgill får du dra av den på årets resultat. Genom att få ett lägre resultat betalar du även mindre i skatt. Avdragsgilla kostnader kan alltså ge företaget en skattemässig fördel. Har företaget ett negativt resultat kan du göra avdrag för underskottet i nästa års deklaration.

Vad är avdragsgillt?

Vad som är avdragsgillt varierar från företag till företag. Alla kostnader som varit nödvändiga för att driva verksamheten är avdragsgilla, enligt grundregeln. Vilka typer av material, maskiner och inventarier skiljer sig mellan olika företag i olika branscher och på samma sätt skiljer sig även vilka kostnader som är nödvändiga för driften av verksamheten.

Om en kostnad är avdragsgill finns det två sätt som du kan göra avdrag för den. Antingen genom ett direkt avdrag eller genom avskrivning. Direkt avdrag innebär att avdraget påverkar årets resultat medan avskrivning är ett avdrag som fördelas på flera år. Löpande kostnader är avdragsgilla direkt. Maskiner och inventarier som kostat mer än ett halvt prisbasbelopp plus moms behöver däremot skrivas av över så många år som de är planerade att användas.

Vad är inte avdragsgillt?

Kostnader som inte kan kopplas till företagets verksamhet är inte avdragsgilla. En snickare får exempelvis göra avdrag för inköp av en hammare, men det kan inte en IT-konsult göra. Du kan inte heller göra avdrag för till exempel privata utgifter, böter eller andra typer av viten och skadestånd – oavsett vilken verksamhet du driver.

Frågor och svar om avdrag

Avdrag är kostnader som du får dra av på företagets resultat. Genom att göra avdrag kan du betala mindre i skatt.

Det finns mängder av olika avdrag som du kan göra. Grundregeln är att kostnaden ska kunna kopplas direkt till verksamheten. Utöver löpande kostnader och kostnader för inventarier och maskiner kan du i vissa fall även göra avdrag för till exempel:

  • Extern representation
  • Intern representation
  • Pension
  • Resor
  • Räntor
  • Utbildning 

Du kan köpa saker som är avsedda för företagets verksamhet. Dessa saker kan du också göra avdrag för. Inköp som ligger utanför företagets verksamhetsändamål eller som köps in för privat bruk kan inte dras av. Du kan även bli förmånsbeskattad om du använder företagets tillgångar privat.