Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Betalningspåminnelse för företag

Försenade betalningar från kunder är något som de flesta företagare behöver hantera. En vanlig påföljd är att skicka en betalningspåminnelse till kunden och även tillämpa dröjsmålsränta om betalningen inte kommer i tid. Här ska vi gå igenom några saker som kan vara bra för dig som företagare att veta om betalningspåminnelser och dröjsmålsränta.

Betalningspåminnelser

Om en faktura har passerat förfallodatum utan att du har fått betalt kan du skicka ut en betalningspåminnelse till kunden. En betalningspåminnelse är vad det låter som – en påminnelse om att betala en faktura. Betalningspåminnelsen kan utformas på lite olika sätt men ser oftast ut som en vanlig faktura där det framgår tydlig information om att kundens betalning saknas. Den här betalningspåminnelsen kan även innehålla en påminnelseavgift i fall du och kunden avtalat om denna innan. Påminnelseavgiften får dock enligt lag vara max 60 kronor och kan tas ut en gång i samband med påminnelsen.  

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är också en avgift som du kan ta ut från kunden om du inte fått betalt i tid. Du får själv bestämma hur hög räntan ska vara, så länge räntan är skälig och framgår i avtalet. Har du inte avtalat om dröjsmålsräntan så får du enligt lag ta ut en ränta som motsvarar Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter. Du kan börja att ta ut dröjsmålsränta från kunden 30 dagar efter fakturans förfallodatum, om ni inte har avtalat om något annat

Undvik återkommande problem

Att få återkommande problem med försenade betalningar kan få flera negativa konsekvenser. Uteblivna betalningar ger en direkt påverkan på företagets kassaflöde och likviditet. Blir detta ett återkommande problem kan betalningsförmågan bli lidande i längden. Dessutom kostar det både pengar och energi att lägga tid på att försöka få in försenade betalningar från kunder. Har du svårt att få betalt från dina kunder kan du se över dina betalalternativ och rutiner. Du kan exempelvis börja tillämpa förskottsbetalning, alternativt använda dig av factoring eller inkasso för att hantera situationen. Factoring, eller fakturafinansiering, ger dig möjligheten att snabbt få in pengar för dina kundfordringar. Du säljer då dina kundfordringar till en annan aktör och får betalt för en del av fakturabeloppet. Börjar du samarbeta med ett inkassoföretag får du hjälp med att driva in dina kunders skulder mot en avgift. Ett effektivt sätt att själv slippa lägga tid och energi på att driva in företagets fordringar.